Kategoriler
İş ve Finans

Bireysel Yatırımcılar Açısından Risk Algısı

‘‘Yatırım hiyerarşisindeki temel birim bireysel yatırımcıdır’’ (Barak, 2008:29).

‘‘Bireysel yatırımcılar, kendi nam ve hesaplarına yatırım yapan, işlem miktarları göreceli olarak küçük olan yatırımcılardır’’ (Yılmaz, 2009:12).

‘‘Bu yatırımcılar portföy yönetimine daha çok bir hobi olarak başlayan ve profesyonel bir destek almadan ya da çok az bir destekle kendi fonlarını yönetmeye çalışan yatırımcılardır’’ (Karan, 2004:691).

Bunun yanında sermaya piyasalarının derinliğinin ve likiditesinin artırılması açısından bireysel yatırımcıların fonksiyonu çok önemlidir. Risk algısına etki eden faktörlerin (kişilik özellikleri ve psikolojik faktörler ve sosyo-ekonomik ve demografik faktörler) etkisi düşünüldüğünde bireysel yatırımcılar kurumsal yatırımcılardan ayrılmakta ve bireysel yatırımcıların yatırım kararları kişiye özel nitelik kazanmaktadır.

Bireysel yatırımcıların pazarı algılamaları, risk ve getiriye yönelik düşünceleri kurumsal yatırımcılar gibi profesyonelce değildir. ‘‘Onların kararlarında psikolojik ve demografik özellikler son derece etkilidir’’ (Karan, 2004:691). Bu bağlamda bireysel yatırımcıların riski algılaması bakımından taşıdıkları bazı özellikler aşağıdaki şekilde sıralanabilir; Kurumsal yatırımcı açısından risk, getirilerin standart sapması olarak değerlendirilirken, bireysel yatırımcı riski para kaybetmek ya da rahatsız edici bir şey yapmak olarak tanımlamaktadır. Bireysel yatırımcıların çoğunda bilinmeyenden korkma özelliği vardır. Onlar bilmedikleri bir araçla ilgili olumsuz haberleri abartırlar. Bireysel yatırımcıların bir çoğu daha önce zarar ettiği bir senede ya da bir araca yatırım yapmaktan korkarlar. Bireysel yatırımcılar herkesin ilgilendiği popüler araçlara yatırım yaparak riski azaltabileceklerini düşünürler. Bireysel yatırımcılar geçmişte olmuş risklerle gelecekteki potansiyel riskleri birbirine karıştırmak eğilimindedir (Karan, 2004:699).

Yazar Ömer Moğultay

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.

Bir cevap yazın