Çavdar Tarlasında Çocuklar / J.D. Salinger

Çavdar Tarlasında Çocuklar / J.D. Salinger
Çavdar Tarlasında Çocuklar / J.D. Salinger

"Çavdar Tarlasında Çocuklar" J.D. Salinger tarafından 1951 yılında yayınlanan, modern edebiyatın önemli eserlerinden biridir. Roman, New York'ta geçen bir haftalık bir zaman dilimini konu alır ve ana karakteri Holden Caulfield'ın iç dünyasına odaklanır.

Holden Caulfield, 16 yaşında bir gençtir ve okulu bırakmıştır. Romanın başında, okulunun son günüdür ve bu sebeple ailesiyle yüzleşmek istemeyen Holden, New York'ta birkaç gün geçirmeye karar verir. Burada, arkadaşları ve tanıdıkları ile buluşur, yabancılarla tanışır ve kendini kentte kaybeder. Ancak Holden, kendini çevreleyen dünya ve insanlar hakkındaki önyargıları ve düşünceleriyle daha çok ilgilenir.

Holden, toplumun standartlarına uymakta zorlanan, asi bir gençtir. Onun dünyası, kendisi gibi çevresindekileri anlamakta zorlanan gençlerle doludur. Roman boyunca, Holden'ın iç dünyasına gireriz ve onun düşünceleri, hisleri ve deneyimleri aracılığıyla, modern insanın yabancılaşma ve boşluğu hakkında bir anlayış geliştiririz.

Roman, modern edebiyatta genellikle "gençlik isyanı" hareketinin sembolü olarak görülür. Holden Caulfield, toplumun sınırlamalarına karşı çıkan, kurallara uymakta zorlanan bir karakterdir ve genç okuyucuların bu özellikleri nedeniyle kendilerini onunla özdeşleştirdiği düşünülmektedir.

"Çavdar Tarlasında Çocuklar", Amerikan edebiyatının önemli eserleri arasında yer alır ve günümüzde de genç okuyucular tarafından ilgiyle okunmaktadır. Holden Caulfield, okuyucular arasında hala popüler bir karakterdir ve modern insanın yabancılaşma ve toplumun baskısı hakkında düşünmeye sevk eder.

Read more

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme)

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme)

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme), belirli ağır suçlar için öngörülmüş olan eski bir cezalandırma yöntemidir. Ancak, bu cezanın uygulanması oldukça karmaşık kurallara ve şartlara bağlıdır ve tarihsel olarak nadiren uygulanmıştır. İşte recm cezası hakkında bazı önemli bilgiler: Temel Prensipler ve Kurallar 1. Cezanın Dayandığı Temel Kaynaklar: Recm cezası,

By Ömer Moğultay