CHELM’İN ADALETİ (Yahudi Folklorunun Hazineleri)

CHELM’İN ADALETİ (Yahudi Folklorunun Hazineleri)
Photo by Ondrej Bocek / Unsplash

CHELM’İN ADALETİ Bir gün Chelm kasabasının üzerinde büyük bir tehlike belirdi. Kasabanın ayakkabı tamircisi müşterilerinden birini öldürdü. Bu yüzden yargıcın karşısına getirildi ve yargıç asılarak idamına karar verdi. Karar okunduğunda bir kasabalı ayağa kalktı ve bağırmaya başladı.

“Sayın Yargıç, kasabanın ayakkabıcısını ölüme mahkum ettiniz! O elimizdeki tek ayakkabı tamircisi. Eğer onu asarsanız ayakkabılarımızı kim tamir edecek?”

Kasaba halkı hep bir ağızdan, “Kim? Kim?” diye bağırdı. Yargıç başını sallayarak onayladı ve kararı gözden geçirdi. “Chelm’in iyi insanları,” dedi.

“Söylediğiniz şey doğru. Bir tek ayakkabı tamircimiz olduğu için onun ölmesine izin vermek kasabalının aleyhinde olacak. Onun yerine kasabada iki çatı tamircisi olduğu için bir tanesi asılsın.”

Yahudi Folklorunun Hazineleri, Nathan Ausubel, ed., 1948

Subscribe to VsBack-i

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe