Cinlerin varlığına inanmayan dinden çıkar mı?

Cinlerin varlığına inanmayan dinden çıkar mı?
Photo by Jr Korpa / Unsplash

Soru: İnstagram üzerinde konuştuğum bir kişi cin gibi şeylerin uydurma olduğunu söylüyor. Ben de ona dedim ki böyle konuşmak insanı küfre düşürür. Fakat şimdi doğru cevap verip vermediğimden emin değilim…

Cevap: Cinlerin varlığı Kur’an-ı Kerim de belli ayetlerde geçer. Bu böyle iken cinlerin varlığını inkar etmek, cinler yoktur demek Kur’an-ı Kerim de geçen ayetin inkarı olduğu için insanı dinden çıkarır yani küfre düşürür. Cinlere inanmadığını söyleyen bir kişi bu iddiasından vazgeçmez ise artık müslüman sayılmaz. Bu açıdan bakıldığında verdiğiniz cevap doğrudur.

Subscribe to VsBack-i

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe