E-Haciz Nedir?

E-Haciz Nedir?
Photo by Giammarco / Unsplash

Bir sabah evinizde uyandıktan sonra bir de bakmışsınız banka hesaplarınıza haciz geldiğini gördünüz. Bu yazımızda sizlere e- haciz ile ilgili soruların cevaplarını dile getireceğiz. Elektronik haciz uygulaması 6183 sayılı yasa ve 62. Maddeye eklenerek hüküm gereği ve yine aynı yasanın 79.maddesi hükmü gereğince borçlu mükellef ile ilgili banka hesaplarına uygulanmakta olan haciz yöntemleri olarak tanımlanmaktadır.

E haciz uygulanmasındaki amaç; mevcut olan takip uygulanmasının daha hızlı ve masrafı az bir şekilde yapmak, e-haciz ile kâğıt veya posta masraflarından tasarruf etmek, önemli sayıdaki personeli denetlemek ve takip vb. başka işlerde kullanma olanağı yaratmak amacıyla uygulanmaktadır. Gelir idaresi başkanlığının işlerinin kolay ve hızlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla teknolojiden faydalanmak adına kullanılan VEDOP 3 programı ile alt birimlerden gelmekte olan bilgilerin takibi sağlanmaktadır.

E-haciz uygulanabilmesi adına vergi daireleri mükellefinin 6183 sayılı kanun ve 55. Madde gereğince uygun ödeme ile kendisine ödeme şartı tebliğ edilmiş amme borçlusu olan kişi bu ödeme emrine karşılık en geç 7 gün içerisinde mal beyanında bulunmak zorundadır. Aksi halde ödeme emri kesinleşmektedir.

Kesinleşme olan ödeme emri ile birlikte VEDOP uygulaması gereği her vergi dairesi borçlu mükelleflerin unvanı, adı ve soyadı, kamu borcu türü, tutar ve yılı, vadesi vb. bilgilerin liste şeklinde elektronik ortamda bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Başkanlığına bildirilir. Kendilerine borçlu mükellef ile ilgili listeleri ele alan Vergi Dairesi Başkanlıkları bu listeleri hemen elektronik ortamda Maliye Bakanlığına bağlı olan Gelir İdaresi Başkanlığı Tahsilat Müdürlüğüne iletir.

Gelir İdaresi borçlu mükellef adına Türkiye çapında hizmet vermekte olan bankaların genel müdürlüklerine bildiride bulunmaktadır. Banka Genel Müdürlükleri kendilerine iletilen kamuya borçlu kişilerin listelerindeki bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda haciz işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Bu şekilde e-haciz işlemleri başlatılmaktadır.

E-hacizden Kurtulmanın Yolları Nelerdir

Ödenebilir durumda yer alan kamu borçları hususu hakkında ödeme emri tebliğ edilmeden evvel bu konu hakkında mükellef adına bulunan banka hesaplarına elektronik haciz işlemleri uygulanmamaktadır. Ödeme emri tebliğ edilmiş olan kişi bu borcunu 7 gün içerisinde yapabilir. Hata ya da yanılma gibi durumlar söz konusu ise düzeltilmesi konusunda talepte bulunabilmektedir.

Bu tip durumlarda ise yürütmeye yönelik durdurma kararı alınabilir ve haciz kaldırılabilir. Taksitlendirme yapılabilmektedir ancak taksitlendirme ile gayrimenkul ve araçlardaki hacizler ortadan kalkmamaktadır. Haciz işlemleri ancak banka hesaplarına yönelik kalkmaktadır. Ödemeye karşılık amme borçlusunu vergi davası açma hakkı bulunmaktadır.

Haczedilmeyen şeyler nelerdir

Devlet malları ile haczi caiz bulunmayan mallar, borçlu olan kişinin mesleği adına gerekli olan eşyaları ve elbiseleri, borçlu ailenin temel ihtiyaçları olan yatak takımları vb. malları haciz edilemez.

Çok lüzumlu olan ev eşyaları, mutfak takımları, çiftçilerin arazi ve hayvanları ile taşıtları, tarım aletleri, sanatı ve mesleği adına gerekli olan aletleri haciz edilemez. Borçlunun tercih etmekte olduğu süt veren inekleri veya keçi ve koyunları, üç aylık yem ve yatakları haciz edilemez. Borçlu ve aileye ait olan iki aylık yiyecekler ile yakacakları haciz edilmez.

Borçlu eğer bağ, bahçe, sebze ve meyve yetiştiriciliği yapmakta ise aile geçimi adına zaruri ihtiyaç olan bağ bahçeler ve gerekli olan alet ve ekipmanlar, fideler ve tohumlar haciz edilmemektedir. Temel geçim kaynağı olarak hayvan yetiştirmeye münhasır olan kendisi ve ailesi adına geçim kaynağı olan zaruri ihtiyaçları genel olarak haciz edilen mallar arasında yer almamaktadır.  Bu kurallar göz önüne alınarak hareket edilmesi gerekmektedir.

Read more

Patojen

Patojen

Patojen, insanlarda, hayvanlarda veya bitkilerde hastalığa neden olan herhangi bir mikroorganizma veya maddedir. Patojenler, vücudun doğal savunma mekanizmalarını aşarak enfeksiyona ve hastalığa yol açabilirler. Bu mikroorganizmalar genellikle bakteriler, virüsler, mantarlar, parazitler ve prionlar olarak sınıflandırılır. Patojen Türleri 1. Bakteriler Bakteriler, tek hücreli prokaryotik mikroorganizmalardır. Çeşitli şekillerde ve boyutlarda olabilirler. Bazı

By Ömer Moğultay
Altına Dayalı Token: Artıları ve Eksileri

Altına Dayalı Token: Artıları ve Eksileri

Kripto para dünyasında yeni bir trend olarak ortaya çıkan altına dayalı tokenlar, fiziksel altının dijital versiyonunu temsil eder. Bu tokenlar, bir varlık olarak altına dayalı olduklarından, yatırımcılara hem kripto para birimlerinin sağladığı avantajları hem de altının geleneksel güvenliğini sunar. Altına dayalı bir tokenın nasıl çalıştığını, potansiyel avantajlarını ve dezavantajlarını inceleyelim.

By Ömer Moğultay