Elon Musk (biyografi)

Elon Musk (biyografi)

Bu VsBack-i maddesi bir biyografidir. Elon Musk hakkında genel bilgiler içerir.

Tanınma nedeni

Paypal kurucu ortağı, SpaceX şirketinin kurucusu, Tesla şirketinin CEO’su.

Kimdir

28 Haziran 1971 tarihinde Güney Afrika Cumhuriyeti’de doğan girişimci. Doğduğu yer dışında Kanada ve ABD vatandaşıdır. Hâlen 20 yaşındayken göç ettiği ABD’de yaşamaktadır.

Musk, Londra’daki Royal Society kabul gününde (Temmuz 2018)

Subscribe to VsBack-i

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe