Bahar getiren , Din ve İnançlar , Genel , Kişisel Gelişim

Evrim teorisi, İslami inanç ile çelişir mi?

Darwin’in Evrim teorisini olduğu gibi ele alacak olursak bu teori İslami İnanç ile çelişkiye düşer. Fakat evrim teorisi sadece insan konusunda geçerli olamaz. Ve diğer bir kaç mahlukat konusunda.

Konuyu daha iyi açıklamak gerekirse, evrim teorisi dünyadaki yaşamın tesadüf eseri başladığını ve tüm canlıların insanlar da dahil ortak bir atadan gelmiş olduğunu savunur. Halbuki gerçek böyle değildir. Evet diğer bütün canlıların birbirinin ardılı olarak bir evrimden geçerek oluşmuş olsa bile insanı buna dahil etmek mümkün değildir. İnsanın dünyada var olması ve dünyanın onun yaşayabileceği duruma getirilmesi insan iradesini aşan ve onu saran ve sadece akıl ile idrak edilemeyecek bir kuvvet tarafından kuşatıldığını, ona önem verildiği mutlaktır. İslam kaynaklarında ilk insanın yani Adem’in topraktan yaratıldığı ve daha sonra cennete konulduğu buradan da dünyaya indirildiği anlatılır. İslam alimleri buna dayanarak evrim teorisine tümüyle karşı çıkarlar. Evrim teorisyenleri de hayvanların evrim geçirdiğini görerek insanı da buna dahil ederler. Her iki grupta yanlış yapmış olur böylece.

Şöyle bir durumda söz konusu eğer evrim var ise yaratıcı müdahale de bulunmamış mıdır ki? Evrimin var olması yaratıcının müdahale etmediği anlamına gelmez. Her şeyi bir sebeple var eden Allah canlıların evrimden geçerek farklılaşmasını ve yeni türlerin ortaya bu şekilde çıkmasını istemiş olabilir. Her gün ağaçlar meyve veriyor, topraktan bitkiler çıkıyor ve canlılar çoğalıyor fakat biz hiçbirine ağaç, toprak veya canlılar yeni canlılar yarattı demiyoruz. Çünkü bunların bir şeyi yoktan var edemeyeceğini biliyoruz. Öyle ki semavi dinlerde geçen tüm insanlığın annesi konumundaki Havva bile Adem’in kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Dikkat edin o da direk topraktan yaratılabilirdi. Üstelik diğer canlılardan bahsedilmediği halde Adem’in cennetten indirildiği anlatılır. Demek ki diğer canlılar dünyada var edilmişlerdir.

Evrim teorisi görüldüğü üzere İslami inanca ters değildir. Onunla çelişkiye de düşmez. Sadece kapsamı tartışma konusudur. Bu kapsam sorununa da yukarıda açıklık getirdiğimi düşünüyorum. Evrim, insan dışındaki diğer canlılar için geçerli olabilir.

No Comments

Bir cevap yazın

HomeCategoriesAccount
Search