Faşizm’in ortaya çıkışı genel olarak İtalya’ya Musolli’niye dayandırılır. Daha sonra ondan etkilenen Hitler ile Nazizm ortaya çıkmıştır. Yani öyle söyleniyor otorite kabul edilen kişiler tarafından.

Faşizm ortaya çıkışı insanlığın başına gelen belaların en büyüğü olan cennetten kovulma hadisesini kadar dayanır. Öncelikle şunu söylemek isterim, faşizm tek bir ideoloji olarak değerlendirmek yanlış olur. Onun çeşitleri vardır. Bir kaçını söylemek gerekirse din faşizmi (Hristiyanlık, Yahudilik, İslâm gb.), ırk ya da diğer bir deyişle kan faşizmi (İtalyan faşizmi ve Alman Nazizm i) ve sınıf ya da diğer adıyla ekonomik faşizm (komünizm, kapitalizm). Görüldüğü üzere birbirinin karşıtı gibi ideolojiler bile aynı başlık altında toplanıyor. Bu durumda faşizmi tanımlamak gerekir. Faşizm “siz ve biz ayrımı yapan her ideolojik fikir ve eylemdir.” demek doğru olur. Ama yeterli değildir. Aynı zamanda bu ideolojiye sahip kişi herşeyi kendisinin hak ettiğini iddia eder. Bu durumda ilk faşist kimdir soruna cevap aranır. Mussolini mı? Hayır. Cevap, şeytandır. İkinci faşizm yanlısı ise Adem’in çocukları arasından çıkmıştır. Kardeşini öldüren kardeş. Bu durumda ilk ortaya çıkan faşizm çeşidi de sınıf faşizm’idir. Daha sonra din faşizmi gelir.

Komik ama komünizm de bir faşizm türüdür. Çünkü hak edenin elinden hak ettiğini almayı gaye edinir. Onu paylaşması gerektiğini savunur. Ama aslında olması gereken bu değildir. Mesela din faşizmi dışında sınıfsal olarak ele alacak olursak İslam dini kapitalisttir ama o zekât ile komünistlesir. Böylece sınıfsal faşizm onda yoktur. Fakat din faşizm olan Yahudilik’te aynı zamanda sınıfsal faşizm de vardır. Çünkü Yahudiler, herşeyin iyisini kendilerinin hak ettiğini iddia ederler ve diğer insanların gerçek insan olmadıklarını, insanla hayvan arası birşey olduğu savını ileri sürerler. Bu insanla hayvan arası türe yeni nesil insanımsı diye hitap eder. Bu açıdan bakıldığında Yahudiler İbrahim’in oğulları arasından gelen bir neslin diğer oğlundan gelen nesilden üstün olduğunu söylerler. Dikkat etmek gerekirse Yahudilik’te esasen sınıf faşizm in yanında ırk faşizm i yani kan faşizmi de vardır. Esasen Nazizm (Hitler’in Nazizm i) İtalyan faşizmi mden çok Yahudilik ten etkilenmiş. Onun kötü bir kopyası ve iyi uygulanış şekli hâlini almıştır.

Faşizm insanlığın genlerinde olan bir fikir akımıdır. Ne zaman insan bir sıkılma hissetse kendi gibi olanlar ile işbirliği içerisine girerek başkalarına cephe alır. İşte bu küçük grup devlet egemenliğini ele geçirdiğinde ise gerçek faşizm ortaya çıkar. Çünkü devletin kaynakları, yönetim gücü ve halk üzerindeki baskısı olmadan faşizm tam olarak uygulanamaz. O zamanda tam bir faşizm den söz edilemez.

Ömer Moğultay – 23 Nisan cuma 2021