Almanya hakkını aradı.

2. Dünya Savaşının başlama nedeni olarak genellikle Nazi Almanya'sının yayılmacı politika izlemesi gösterilir. Yani bütün suç Almanya'nın üzerine yıkılır. Gerçeği ise duruma Almanya tarafından baktığımız zaman görürüz. Birinci Dünya Savaşında kaybeden devletlere uygulanan yaptırımlar çok ağırdır ve altından kalkılamayacağı biline biline bu yaptırımlar bu devletlere dayatılmıştır. Dolayısıyla yeni bir dünya savaşı istenmiştir.

İkinci Dünya Savaşı'nın nedeni Birinci Dünya Savaşının sonuçları olunca şunu söyleyebiliriz ki 1. Dünya Savaşı sonuçlanmamış bir savaştır. 1. dünya savaşının nedeni ise Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması meselesidir. Belki sadece Osmanlı İmparatorluğu değil bütün İmparatorlukların parçalanması meselesidir. Artık güç, devletleri yöneten ailelerin elinden alınıp sermaye sahiplerinin, şirket yöneticilerinin eline geçecektir. Bu şirket sahiplerinin en büyükleri yine sermayeyi aile içerisinde tutmayı başaran (önceden imparatorluklarda olduğu gibi) kişiler olacaktır.