Jetpack aboneliklerinde sadece özet gösterilmesi

Wordpress sitelerimizde, abonelerimize giden mailde sadece içeriğin özetinin görülebilmesi için ne yapmamız gerekir?

Jetpack aboneliklerinde sadece özet gösterilmesi
Photo by Tran Mau Tri Tam ✪ / Unsplash

Yeniden merhaba, bugünkü konumuz web sitesinde (wordpress web sitesinde) jetpack eklentisi kullananları ilgilendiriyor. Blog abonelerimizin e-mail ile yeni içeriklerimizden haberdar olmak için kullandıkları yöntemde, blog sahipleri tarafından genellikle istenen şey gönderilen e-mail’de yazının sadece özetinin olmasıdır. Yazının ya da gönderinin diyelim tamamının görülebilmesi için blogun ziyaret edilmesi gerekir. Bunu nasıl yapabiliriz? Sırayla:

  1. Admin” paneline giriş yapın.
  2. Solda alt kısımda “Ayarlar” var. Tıklayın.
  3. Buradan “Okuma” seçin.
  4. Akıştaki her bir yazı için dahil edin.” bulun ve seçeneği “Özet” olarak değiştirin.

Subscribe to VsBack-i

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe