Kaç tane Allah var? Biz hangisine ibadet etmeliyiz?

Kaç tane Allah var? Biz hangisine ibadet etmeliyiz?
Photo by Levi Meir Clancy / Unsplash

Bugün günlerden herhangi bir gün. Saatlerden herhangi bir saat. Ve ben insanlar arasından herhangi bir insan.

Konu Allah’ın kaç ilah olduğuna geldi. Bizler müslümanız. Haşa! Allah’tan başka ilah var demiyoruz. İslâm inancında alemlerin rabbi olan Allah tektir ve onun dışında bir yaratıcı arayan, ilah bir kaç tanedir diyen İslâm dairesi dışına çıkmıştır. Bizim konuya bakış açımız böyledir.

Peki neden böyle bir başlık açama gereği duyduk? Allah’ın birden fazla olması gibi bir durum söz konusu değil. Biz sadece konuyu insanların anlayış kabiliyetlerinin farklı olması üzerinden ele alacağız. Yani, eğer yeryüzünde 7,5 milyar insan varsa, bu insanların hepsinin akıl kabiliyetleri, zekâ durumları birbirinden farklı öyle değil mi? Bu farklılık herhangi bir durumu, eşyayı veya konuyu ele alış şeklini ve onu kavrayış şeklinde bazı farklılıklar meydana getiriyorsa, Allah’ı anlamak konusunda da, onu bilmek konusunda da bazı farklılıklar meydana getirecektir. Böylece hepimizin bildiği Allah birbirinden farkı olacaktır. Evet, İslâm dini Allahü Teala’yı tanımlarken bazı sınırlar çizmiştir. Anlayış farklılıkları bu sınırlar içerisinde kaldığı sürece siz müslüman sayılırsınız.


Bir hatırlatma yapmakta fayda var. Akıl konusunda insanlar eşit olmasa bile eğer deli değilseniz, o derece bir sağlık sorununuz yoksa Allah’ın varlığını anlayacak kabiliyete sahip bir akla sahipsiniz demektir. Bu da sizin sorumlu tutulacağınız anlamına gelir.


Mesela bir putperest putuna tapar, onun rabbi Allah değil midir? Evet öyledir fakat onu bunu kabul etmez ona göre Allah olmayan bir ilahtır. Bütün putperestler bu konuda birleşir, Allah onlara göre olmayan bir ilahtır.

Hristiyanları ele alalım onlar Allah’a ortak koşarlar. Onların durumu putperestlerden bir seviye yukarıdadır. Allah’ın var olduğunu kabul ederler fakat onlara göre Allah’ın ilahlık da ortağı vardır.

Az önce saydığımız gibi putperestler olsun, Hristiyanlar olsun, Yahudiler olsun ya da başka başka isimler alsınlar bunların tümü İslam dairesinin dışındadır ve onlar kafirdirler. Eğer son nefeste de Allah’ın birliğini ve Muhammed aleyhisselamın onun resülü olduğunu itiraf etmezlerse kalacakları yer sonsuz cehennemdir. Burada görüldüğü üzere Allah tek bir ilah olduğu halde insanların anlayışlarına geldiği zaman farklılık arz eder. Bazılarına göre o olmayan bir ilahtır, bazılarına göreyse ortağı olan bir ilahtır.

İslâm dairesi içerisinde kaç farklı anlayış var? Sözü uzatmayacağım. İslam dairesi içerisinde benim gözüme çarpan iki anlayış var. Bunlar ibadete layık olan Allah ve ibadete layık olmayan Allah’tır. Size tuhaf gelebilir fakat müslümanların tutumlarına baktığımız zaman bunun böyle olduğunu görürüz. Bazıları diyebilir ki biz tembellik yüzünden namaz kılmıyoruz ya da nefsimize mağlup oluyoruz. Nefsine mağlup olup zina etsen şeriat kurallarına göre nefsin senden ayrı bir şekilde mi ceza görecek veya o senden ayrı bir şekilde mi cehennem azabı görecek. Nefsinde senin bir parçan, o sensin. Eğer her gün yataktan kalkıyor, yemeğini yiyor, işine gidiyorsan o kadar da tembel sayılmazsın. İşte bunların hepsi baştan savma, bahane bulmadır. Aslında sen rabbinin ibadete layık olmadığını düşünüyorsun.

Sonuç

Allahü Teala bize bir elçi gönderdi ve onun halini beğendiğini bize beyan buyurdu. Biz de inanış ve ibadet yönünden o elçiye uymalı ve O elçinin rabbine dua etmeli, ona ibadet etmeliyiz. Kendi uydurduğumuz ve olmayan vasıflar yüklediğimiz bir ilaha değil.

Kendimi övecek değilim, kendimi yerecek de değilim. Ben, rabbimin beni bildiği gibiyim.

Ömer Moğultay – 17 Kasım 2020 – 06:53

Read more

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme)

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme)

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme), belirli ağır suçlar için öngörülmüş olan eski bir cezalandırma yöntemidir. Ancak, bu cezanın uygulanması oldukça karmaşık kurallara ve şartlara bağlıdır ve tarihsel olarak nadiren uygulanmıştır. İşte recm cezası hakkında bazı önemli bilgiler: Temel Prensipler ve Kurallar 1. Cezanın Dayandığı Temel Kaynaklar: Recm cezası,

By Ömer Moğultay