Kıymetli hediyeleri için “Hakikat Kitabevi’ne” teşekkürler

Kıymetli hediyeleri için “Hakikat Kitabevi’ne” teşekkürler
Photo by Abdullah Arif / Unsplash

Çekiliş ile kazandığım kitap hediyelerim geleli bir ay oluyor. Belki daha uzun bir süre. Allah (c.c.) katkıda bulunan herkese rahmet nazarı ile baksın. Toplumumuzda gayretli müslümanların sayısını çoğaltsın.

Hakikat Kitabevi

Daha liseye giderken Mektubat ile tanışmış ve almak istemiştim. Fakat o zaman maddi imkanların yetersizliği yüzünden bu kıymetli esere sahip olamamıştır bu fakir. Bugün ise Mektubat ve ona benzer değerli eserler elime hediye olarak geçti. Öyle umuyorum sadece faydalanan ben olmam.

Toprak ol toprak ki, gül bitsin sende, Topraktan başka yok kavuşan güle! .İmam-ı Rabbânî

Subscribe to VsBack-i

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe