Kodeks Kumanikus (Codex Cumanicus)

Kıpçak Türk şivesi ile yazılmış ve şimdiye kadar elimize geçen tek eser olan Kodeks Kumanikus, günümüzde Venedik'te bir kütüphanede bulunmaktadır. Kodeks; Latin, Fars ve Kuman dilleri üzerine üç sütun halinde yazılmış bir sözlüktür.

Eserde Kuman diline ait gramer kuralları da yer almaktadır. Ayrıca dini ve ticari konular ile ev yapısına, zanaata ve esnaflara ait kelimeler grubuna ve anlamlarına da yer verilmiştir.

Sözlüğün yazarı, yazıldığı yer ve zamanla ilgili kesin bir görüş birliği olmamakla birlikte, eserin 1292 ile 1360 yılları arasında yazıldığı kesindir. Eserin Kırım'da, Kefe veya Saray şehirlerinde yazılmış olabileceği ihtimali kuvvetlidir.

Read more

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme)

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme)

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme), belirli ağır suçlar için öngörülmüş olan eski bir cezalandırma yöntemidir. Ancak, bu cezanın uygulanması oldukça karmaşık kurallara ve şartlara bağlıdır ve tarihsel olarak nadiren uygulanmıştır. İşte recm cezası hakkında bazı önemli bilgiler: Temel Prensipler ve Kurallar 1. Cezanın Dayandığı Temel Kaynaklar: Recm cezası,

By Ömer Moğultay