Kodeks Kumanikus (Codex Cumanicus)

Kıpçak Türk şivesi ile yazılmış ve şimdiye kadar elimize geçen tek eser olan Kodeks Kumanikus, günümüzde Venedik'te bir kütüphanede bulunmaktadır. Kodeks; Latin, Fars ve Kuman dilleri üzerine üç sütun halinde yazılmış bir sözlüktür.

Eserde Kuman diline ait gramer kuralları da yer almaktadır. Ayrıca dini ve ticari konular ile ev yapısına, zanaata ve esnaflara ait kelimeler grubuna ve anlamlarına da yer verilmiştir.

Sözlüğün yazarı, yazıldığı yer ve zamanla ilgili kesin bir görüş birliği olmamakla birlikte, eserin 1292 ile 1360 yılları arasında yazıldığı kesindir. Eserin Kırım'da, Kefe veya Saray şehirlerinde yazılmış olabileceği ihtimali kuvvetlidir.

Subscribe to VsBack-i

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe