Mektubat-ı Rabbani / İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendi

Mektubat-ı Rabbani / İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendi
Mektubat-ı Rabbani / İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendi

Mektûbât veya Mektûbât-ı Rabbani, Ahmed Sirhindî kitabı. İmam-ı Rabbani, mektuplarını yazdıktan sonra mektupları toplanarak Mektubat olarak derlendi.

İmâm-I Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendi hazretlerinin eşsiz eseri. Mektubat bir kere okunacak bir kitap değil. Onu ara ara okumak içselleştirmek gerekir. Bu kitabı Adana’da Paksoy Lisesinde bulunduğum sıralarda yan taraftaki camide okumuştum. Mektubat, bana ne kadar dünyadan habersiz yaşadığımızı öğretti.

“Allah razı olsun demek, bu halinden Allah razı olsun demek değildir. Allahü Teala, seni razı olacağı hale getirsin manasında bir duadır.” – Mektûbât-ı Rabbani

Subscribe to VsBack-i

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe