Mektubat-ı Rabbani / İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendi

Mektubat-ı Rabbani / İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendi
Mektubat-ı Rabbani / İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendi

Mektûbât veya Mektûbât-ı Rabbani, Ahmed Sirhindî kitabı. İmam-ı Rabbani, mektuplarını yazdıktan sonra mektupları toplanarak Mektubat olarak derlendi.

İmâm-I Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendi hazretlerinin eşsiz eseri. Mektubat bir kere okunacak bir kitap değil. Onu ara ara okumak içselleştirmek gerekir. Bu kitabı Adana’da Paksoy Lisesinde bulunduğum sıralarda yan taraftaki camide okumuştum. Mektubat, bana ne kadar dünyadan habersiz yaşadığımızı öğretti.

“Allah razı olsun demek, bu halinden Allah razı olsun demek değildir. Allahü Teala, seni razı olacağı hale getirsin manasında bir duadır.” – Mektûbât-ı Rabbani

İmamı Rabbani'nin Mektubat adlı eseri, İslam dünyasında önemli bir yere sahiptir. İmamı Rabbani, yaşadığı dönemde İslam dünyasının dini, siyasi ve sosyal yapısını yakından takip etmiştir. Bu süreçte gözlemlerini ve düşüncelerini Mektubat adlı eserinde toplamıştır.

Mektubat, İmamı Rabbani'nin müridleriyle yazışmalarını içermektedir. Bu yazışmalar, İslam dünyasının o dönemdeki sorunlarına ve bu sorunların nasıl çözülebileceğine dair önemli fikirler içermektedir. İmamı Rabbani, bu yazışmalarında İslam'ın özünü ve ruhunu vurgulamakta ve insanların Allah'a yakınlaşmasına yardımcı olacak öneriler sunmaktadır.

Eserdeki yazışmalar, İslam'ın doğru anlaşılması ve yaşanması için gerekli olan bilgi ve anlayışın sağlanmasına yardımcı olmaktadır. İmamı Rabbani, Müslümanların Allah'a yakınlaşmalarını sağlamak için kalplerinin temizlenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu temizlik süreci ise ibadet, zikir, sadaka gibi eylemlerle gerçekleştirilebilir.

Mektubat'ta yer alan yazışmaların dili oldukça akıcı ve anlaşılır bir şekilde kaleme alınmıştır. İmamı Rabbani, müridleriyle olan yazışmalarında İslam'ın temel kavramlarını ve dinin önemini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Ayrıca eserde yer alan yazışmalar, günümüz Müslümanları için de önemli bir kaynak teşkil etmektedir.

Sonuç olarak, İmamı Rabbani'nin Mektubat adlı eseri, İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan bir eserdir. İslam'ın özünü ve ruhunu anlamak için önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Eserdeki yazışmalar, İslam'ın doğru anlaşılması ve yaşanması için gerekli olan bilgi ve anlayışın sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Bu nedenle, Mektubat'ın okunması, İslam dünyasının gelişimine katkı sağlayacaktır.

Read more

Startup Burada'ya gönderdiğim iş fikrim

Startup Burada'ya gönderdiğim iş fikrim

Geçen gün üzerinde uzun süre düşündüğüm hatta hayata geçirmek için kendi çapımda epey masraf yaptığım ama ekonomik sebeplerden dolayı yarıda bırakmak zorunda kaldığım iş fikrimi danışmak amacı ile Startup Burada'nın e-posta adresine (info@startupburada.com) gönderdim. Henüz dönüş yapmadılar. Yapacaklarını da düşünmüyorum açıkçası. Üzerinde uzunca düşündüğüm şey aslında basit mantık

By Ömer Moğultay