"Müzik ruhun gıdasıdır" sözü ne kadar doğru?

"Müzik ruhun gıdasıdır" sözü ne kadar doğru?
Photo by C D-X / Unsplash

Okullarda zaman zaman bu konuda kompozisyon yazılması istenir. Bu saçma sözü yani "Müzik ruhun gıdasıdır" sözünü açıklayın diye. Bugün ben de bu konuya değinmek istiyorum.

Socrates'in “Müzik ruhun gıdasıdır” sözünü hemen hemen duymayan, bilmeyen yoktur. M.Ö. 4. yüzyıla dayanan bu söz, üstünden yüzyıllar geçmesine rağmen bir takım beyinsizler tarafından tekrar edilerek genç nesillere aktarılıyor. Ruhun ne olduğu konusunda hiçbir fikre sahip olmayan bu insanlar ne hikmetse ona iyi gelen şey üzerinde akıl yürütme cesaretini kendilerinde bulmuşlardır. Eğer burada ruh ile kastettikleri şey gönül alemi ise bu söz yine yanlıştır. Çünkü insanı yaratan, dolayısıyla onu herkesten iyi tanıyan Allah-ü Teala "Onlar, îmân edenler ve kalbleri Allah'ın zikri ile mutmain olan kimselerdir. Bilesiniz ki, kalbler ancak Allah'ın zikri ile mutmain olur." (Ra'd Suresi 28. ayeti meali) buyuruyor.

İşte dostlar kalblerimiz ancak Allah'ın zikri ile huzur bulur. Kalbi kararmış, düşünceleri bulanmış ve dinden uzaklaşmış kimselerin sözüdür; "müzik ruhun gıdasıdır" sözü. Biz onlardan olmayalım. Eskiden çocukluk denilecek dönemlerimde ben de çok şarkı, müzik dinlerdim. Şimdi daha iyi anlıyorum ki bunlar zaman kaybından ve başkalarının ceplerini doldurup, egolarını tatmin etmekten başka birşey değil.

Subscribe to VsBack-i

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe