Ömer Muhtar (biyografi)

Ömer Muhtar (biyografi)

Ömer Muhtar hakkındaki bu VsBack-i maddesi bir biyografi taslağıdır. Ömer Muhtar hakkında genel bilgiler içerir.

Tanınma nedeni

Ömer Muhtar (Arapça: عمر المختار Omar Al-Mukhtār) (d. 20 Ağustos 1858 – ö. 16 Eylül 1931), Libya‘da İtalyanlara karşı yürütülen direniş hareketinin devrimci önderi.

Kimdir?

Ömer Muhtar
Ömer Muhtar

Dinî öğrenim gördü ve el-Kasr’daki Senusi aşireti lideri oldu. İtalyanların 1911’de Libya’ya çıkarma yapması üzerine Osmanlı subayları ve Senusi şeyhi Ahmed eş-Şerif es-Senusi önderliğinde başlayan direniş hareketine gönüllü olarak katıldı. Bu direniş esnasında Enver Bey (daha sonra Enver Paşa) ile çalıştı; aralarında bir silah arkadaşlığı bağı gelişti.

Uşi Antlaşması’yla Osmanlı Devleti’nin Libya üzerindeki hakimiyeti resmen sona erdi. İtalyan yönetiminin Trablusgarp’taki milliyetçi kuvvetler ve Berka’daki Senusilerle yaptığı uzlaşma görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Ömer Muhtar 1922’de İtalya’da iktidara gelen Faşistlerin Libya’yı sömürgeleştirme politikasına karşı 1923’te Berka’da yeni bir direniş hareketi başlattı. Cebelü’l-Ahdar’da yaşayan aşiretlerden topladığı gerilla güçleriyle başarılı baskınlar gerçekleştirerek İtalyan kuvvetlerine ağır kayıplar verdirdi. Mısır ve Sudan’dan gelen yardımların kesilmesine karşın, Bedevi köylülerin yardımıyla direnişini 1931’e değin sürdürdü. 11 Eylül 1931’de bir çarpışmada yaralanarak İtalyanlara esir düştü. General Rodolfo Graziani’nin başkanlığında bir savaş mahkemesince ölüme mahkûm edildi ve Saluk’ta asılarak idam edildi. Allah ona rahmet eylesin ve toplumumuzda gayretli müslümanların sayısını çoğaltsın.

Ömer Muhtar’ın Faşist İtalyan kuvvetleri tarafından tutuklanması.

Read more

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme)

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme)

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme), belirli ağır suçlar için öngörülmüş olan eski bir cezalandırma yöntemidir. Ancak, bu cezanın uygulanması oldukça karmaşık kurallara ve şartlara bağlıdır ve tarihsel olarak nadiren uygulanmıştır. İşte recm cezası hakkında bazı önemli bilgiler: Temel Prensipler ve Kurallar 1. Cezanın Dayandığı Temel Kaynaklar: Recm cezası,

By Ömer Moğultay