Pazarlama anlayışının geçmişten günümüze değişim süreci özetle aşağıdaki gibi açıklanabilmektedir;

Birinci dönem: Ürün odaklı pazarlama anlayışı 1900’lü yılların başında 1930’lara kadar süren bir dönemi kapsamaktadır. Odak noktası üretimdir. “Ne üretirsem satarım” düşüncesinin ve uygulamasının egemen olduğu bu dönemdir ve fordizm ile özdeşleşmektedir.

İkinci dönem: Satış odaklı pazarlama 1930’lardan başlayıp 1950’lere kadar süren dönemi içermektedir. “Ne üretirsem üreteyim onu satarım yeter ki satmasını bileyim “ anlayışını benimsemektedir. Yüksek satış yüksek kar getirir düşüncesine dayanan ve reklâm ile kişisel satışın öne çıktığı bir pazarlama anlayışını açıklamaktadır.

Üçüncü dönem: Pazarlama kavramı ya da Pazar odaklılık, tüketici odaklılık olarak adlandıracak olursak bu dönemin tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerinin ortak noktasını oluşturduğunu görebiliriz. Ne üretirsen onu satarsın anlayışı ve uygulamasının yerine satabileceğini ve tüketicilerin ihtiyacı olanı üret anlayışı geçmiştir.