Python .py dosyasını .exe uygulaması yapma

Python .py dosyasını .exe uygulaması yapma
Photo by Hello I'm Nik / Unsplash

Python ile bir uygulama geliştirdiniz ve .exe uzantılı dosya haline getirmek istiyorsunuz. Bunu “pyinstaller” modülü ile kolayca yapabilirsiniz. Kısaca anlatalım…

  1. İlk olarak pip aracılığı ile “pyinstaller” modülünü indirin ve kurun.
pip install pyinstaller

NOT: Eğer pip yüklü değilse önce pip’i kurunuz

  1. Komut istemcisini(cmd) .py uzantılı dosyanızın olduğu yerde çalıştırın veya cd komutu ile dosyanızın bulunduğu dizine gidin.
  2. Aşağıdaki komut ile .py uzantılı dosyanızı .exe uzantılı dosyaya çeviriniz.
pyinstaller --onefile dosyaadi.py

NOT: --onefile ile sadece .exe uzantılı sonuç dosyasını alırsınız. Eğer --onefile kullanmazsanız .exe uzantılı dosyanızla beraber sistem dosyaları da oluşturulacaktır.

  1. .py uzantılı Python uygulamanızın bulunduğu dizinde “dist” klasörü içinde “dosyaadi.exe” dosyasını bulabilirsiniz.

Read more

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme)

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme)

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme), belirli ağır suçlar için öngörülmüş olan eski bir cezalandırma yöntemidir. Ancak, bu cezanın uygulanması oldukça karmaşık kurallara ve şartlara bağlıdır ve tarihsel olarak nadiren uygulanmıştır. İşte recm cezası hakkında bazı önemli bilgiler: Temel Prensipler ve Kurallar 1. Cezanın Dayandığı Temel Kaynaklar: Recm cezası,

By Ömer Moğultay