Rüyalar, bir çok kültürde önemli bir konuma sahiptir. Bizim bugün değineceğimiz konu, görülen rüyanın insan yaşamını nasıl etkilediğidir.

Peki rüyalar ne anlam taşır?

Rüyaların çeşitleri vardır. Yani her görülen rüya bir olmaz. Çoğu zaman rüyalar sadece içerisinde bulunduğumuz psikojik durumu yansıtır ya da bir konuyu çok fazla düşünürsek rüyamızda da onunla alakalı şeyler görürüz. Bazı rüyalar ise gerçekten önem taşır çünkü onlar geleceğimiz hakkında ipuçları verir. Ve bizler bu konuda bilgi sahibi olursak ona göre hareketlerimizi düzeltebiliriz.

Rüyaların önemi kişiden kişiye değişir mi?

Hiç rüya görmeyen insan neredeyse yok gibidir. Peki ama görülen rüyaların önemi kişiye göre değişir mi? İslâm dininin peygamberi yani Hz. Muhammed (sav) bu konudaki bir sözünde doğru sözlü kişinin rüyalarının da doğru olacağını işaret buyurmuştur.

Sözü doğru olanın, sadık kimselerin rüyası da doğru çıkar. (Buhari)Hz. Muhammed

İslâm dini rüyalar hakkında ne der?

İslâm dininin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’de Hz. İbrahim’in rüyasına ve Mısır firavunun gördüğü rüyayı yorumlayan Hz. Yusuf as. kıssasına yer verilir. Buradan ve peygamber efendimizin rüyalara karşı takındığı tavırlardan rüyaların bizim dinimizde önem verilen unsurlar olduğu göze çarpar.

Müslümanın rüyası genelde ya müjdecidir ya da uyarı niteliğindeki rüyalardandır. Uyarı niteliğindeki rüyalar örneğin gelecek olan bir belayı haber verebilir ve kişi rüyası sayesinde bu belaya karşı önlem alabilir. Uyarı niteliğindeki rüyalarda kişinin dini yaşamındaki eksikliklerde etkili olabilir. Örneğin; bir kişi davranışlarında Allah’ın rızasını gözetiyor fakat elinde olmadan bir eksiği veya hatası varsa, onun bu hatasını düzeltmesini için Allah’ın bir ihsanı olarak uyarı niteliğinde bir rüya görebilir.

Bizden önceki devirlerde yaşamış birçok evliyanın doğru yolu bulması gördükleri rüyalar vasıtası ile olmuştur. Bişr el-Hâfî onlardandır.

Tasavvufî kaynaklardaki bir menkıbeye göre, Bişr el-Hâfî’nin yolda bulduğu “besmele” yazılı bir kâğıdı itina ile temizledikten sonra levha haline getirerek muhafaza etmesi üzerine rüyasında duyduğu ilâhî bir ses, Allah’ın ismine göstermiş olduğu bu saygıya karşılık Allah’ın da onun adını dünya ve âhirette saygın kılacağını bildirmiş, bu şekilde zühd ve tasavvuf yolu kendisine açılmıştır (bk. Ebû Nuaym, VIII, 336; Münâvî, I, 210). Gerçekten tasavvufî kaynaklarda Bişr el-Hâfî adının “insanlar arasında bir peygamber adı gibi” hürmet gördüğüne, âhiretteki mertebesinin İmam Şâfiî ve İmam Ahmed b. Hanbel gibi âlimlerinkinden daha üstün olduğuna işaret eden menkıbeler nakledilmiştir (bk. Ebû Nuaym, VIII, 337, 352; Münâvî, I, 208, 211).

Günümüzde rüyalar?

Rüyaların önemi gittikçe artmakta çünkü zaman geçtikçe müslümanın rüyasının ekseriyetle daha doğru olacağına dair peygamber efendimiz Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

(Kıyamet yaklaştığında, Müslümanın rüyası ekseriya yalan çıkmaz.) [Müslim]Hz. Muhammed

Rüyaların günümüzde ki başka bir boyutu da rüya tabiri siteleridir. Bu sitelerin çoğu para kazanma amaçlı yapılmıştır ve ziyaretçi çekmek için doğru yanlış denemeden her türlü bilgiyi yaymaktadır.