Semâvi dinlerde "Kıyamet Günü"

Semâvi dinlerde "Kıyamet Günü"
Photo by Juan Goyache / Unsplash

Semavi dinlerde, Kıyamet Günü veya kıyamet saati olarak da adlandırılan bir inanç vardır. Bu inanca göre, dünya ve insanlık tarihinin sonunda, Allah'ın belirlediği bir gün ve saatte, tüm insanlar, hayvanlar ve doğal dünya yok olacak ve yeniden dirileceklerdir.

Kıyamet Günü'nün ne zaman gerçekleşeceği konusunda farklı görüşler vardır ve hiç kimse kesin bir tarih belirleyemez. Ancak, bu günün yaklaştığına dair işaretlerin belirtileri bazı dini metinlerde anlatılır.

İslam dininde, Kıyamet Günü'nün gerçekleşeceği tarih bilinmemekle birlikte, bazı işaretlerin gerçekleşmesiyle yaklaştığına inanılır. İşaretler arasında Deccal'ın ortaya çıkması, Hz. İsa'nın dünyaya geri dönüşü ve Yecüc ve Mecüc'ün serbest bırakılması sayılabilir.

Hristiyanlıkta, Kıyamet Günü'nün ne zaman gerçekleşeceği bilinmemektedir, ancak İncil'de belirtilen işaretlerin gerçekleşmesiyle yaklaştığına inanılır. Bu işaretler arasında, savaşlar, doğal afetler, salgın hastalıklar ve dini inançların yozlaşması sayılabilir.

Yahudilikte de, Kıyamet Günü'nün ne zaman gerçekleşeceği bilinmemektedir, ancak bazı işaretlerin gerçekleşmesiyle yaklaştığına inanılır. Bu işaretler arasında, dünya barışının sağlanması, İsrail'in yeniden inşası ve Mesih'in geri dönüşü sayılabilir.

Kıyamet Günü'nün gerçekleşmesi, her üç dinde de, Allah'ın adaleti ve insanların eylemlerinin sonuçlarının hesaplaşması için önemli bir olaydır. Bu nedenle, insanların bu günün gelmesine hazırlıklı olmaları ve Allah'ın yolunda yaşamaları gerektiği düşünülür.

Read more

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme)

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme)

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme), belirli ağır suçlar için öngörülmüş olan eski bir cezalandırma yöntemidir. Ancak, bu cezanın uygulanması oldukça karmaşık kurallara ve şartlara bağlıdır ve tarihsel olarak nadiren uygulanmıştır. İşte recm cezası hakkında bazı önemli bilgiler: Temel Prensipler ve Kurallar 1. Cezanın Dayandığı Temel Kaynaklar: Recm cezası,

By Ömer Moğultay