Spiker, radyo ve televizyon programlarında seslendirme yapan, haber sunan, reklam ve tanıtım metinlerini okuyan kişilere denir. Spiker, programın içeriğine ve amacına uygun olarak uygun bir tonlama, vurgu ve diksiyon kullanarak dinleyicilerin ya da izleyicilerin ilgisini çekmeye çalışır.

Spikerler ayrıca canlı yayınlarda ve etkinliklerde de kullanılabilirler. Canlı yayınlarda spikerler, etkinliklerin takibinde bilgi aktararak ve programı yönlendirerek izleyicilerin ya da dinleyicilerin ilgisini çekerler. Etkinliklerde ise, organizasyonu tanıtırlar, katılımcıları ve konuşmacıları tanıtırlar, etkinlik programının takibinde ve yönlendirmede bulunurlar.

Spikerlik, iyi bir diksiyon, güzel bir ses tonu ve doğru vurgu kullanımı gerektirir. Ayrıca, iyi bir anlatım tekniği, dil becerileri ve seslendirme konusunda deneyim sahibi olmak da önemlidir.