Trend ne demek?

Trend kelime anlamı olarak "eğilim, yön, doğru" gibi anlamlara gelir. İşletme, pazarlamacılık ve teknolojide ise trend, belirli bir konuda ya da sektörde son zamanlardaki popülerlik ve yükselen yönleri ifade eder. Trendler, kültür, teknoloji ve diğer faktörlerin etkisi altında değişebilir ve zamanla değişebilir. İşletmeler, müşteri beklentilerini ve pazar eğilimlerini anlamak ve belirlemek için trendlere dikkat etmelidir.

Subscribe to VsBack-i

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe