Türkiye'de faşizm var mı?

Türkiye'de faşizm var mı?
Photo by Hannah Busing / Unsplash

Türkiye'de faşizm var mı sorusu, son yıllarda artan otoriter eğilimler ve siyasi baskıların sıklığı nedeniyle oldukça tartışmalı bir konu haline geldi. Bu yazıda, Türkiye'de faşizmin var olup olmadığını inceleyeceğiz.

Öncelikle, faşizmin tanımı hakkında konuşmak önemlidir. Faşizm, milliyetçilik, otoriterlik, lider kültü, militarizm, şiddet ve baskıyı içeren bir ideolojidir. Faşizm, demokratik ve özgür toplumlardan çok uzaktır ve bireysel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması gibi uygulamaları içerir.

Türkiye'de son yıllarda yaşanan gelişmeler incelendiğinde, faşizme benzer özellikler gösteren birçok olay göze çarpmaktadır. Bunların arasında şunlar yer alabilir:

  1. Basın Özgürlüğü ve İfade Özgürlüğü: Türkiye, basın özgürlüğü sıralamalarında dünya genelinde en düşük sıralarda yer almaktadır. Gazeteciler, yargısız infazlar, cezalar, baskılar, tehditler ve şiddet eylemlerine maruz kalmaktadır.
  2. İktidarın Otoriter Eğilimleri: Türkiye'de son yıllarda iktidarın otoriter eğilimleri artmıştır. Yargı, basın, eğitim, sanat ve kültür alanlarında yapılan düzenlemeler, iktidarın bu eğilimlerini açıkça ortaya koymaktadır.
  3. Sivil Toplum ve İnsan Hakları İhlalleri: Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar artmıştır. İnsan hakları ihlalleri, özellikle Kürt sorunu ve Güneydoğu'da yaşanan çatışmalar nedeniyle artmıştır.
  4. Seçimler ve Siyasi Baskılar: Türkiye'de son yıllarda yapılan seçimlerde, iktidarın seçimlere müdahale ettiği iddiaları ortaya atılmaktadır. Ayrıca, muhalefet partilerine yönelik baskılar artmıştır.

Bu nedenlerle, Türkiye'de faşizm olduğu iddiası sık sık gündeme gelmektedir. Ancak, Türkiye'nin siyasi sistemi ve toplumsal yapısı itibariyle tam olarak faşizm özelliklerini taşıyıp taşımadığı tartışmalı bir konudur.

Sonuç olarak, Türkiye'de faşizmin tam anlamıyla var olup olmadığı konusu tartışmalıdır. Ancak, Türkiye'de artan otoriter eğilimler, baskılar ve insan hakları ihlalleri gibi endişe verici gelişmeler varlıklarını korumaktadır. Bu nedenle, Türkiye'de faşizm özelliklerine benzer nitelikler taşıyan bir siyasi iklim mevcuttur.

Bu durum, Türkiye'de demokratik değerlerin zayıflamasına neden olabilir ve bireysel özgürlüklerin kısıtlanması gibi uygulamalara yol açabilir. Demokrasi ve özgürlüklerin korunması, herkesin hakkıdır ve toplumun geleceği için önemlidir.

Bu nedenle, Türkiye'deki bireylerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyanın ve muhalefetin demokrasiyi ve özgürlükleri savunmaya devam etmesi gerekmektedir. Aynı zamanda, siyasi liderlerin, toplumun haklarını ve özgürlüklerini korumaya ve toplumsal birlikteliği güçlendirmeye odaklanması önemlidir.

Sonuç olarak, Türkiye'de faşizm var mı sorusu net bir cevap bekleyen bir konu değildir. Ancak, Türkiye'deki siyasi iklimde faşizme benzer nitelikler taşıyan gelişmeler mevcuttur. Bu nedenle, demokrasi ve özgürlüklerin korunması, toplumun tüm bireyleri için önemlidir ve savunulması gereken bir değerdir.

Read more

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme)

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme)

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme), belirli ağır suçlar için öngörülmüş olan eski bir cezalandırma yöntemidir. Ancak, bu cezanın uygulanması oldukça karmaşık kurallara ve şartlara bağlıdır ve tarihsel olarak nadiren uygulanmıştır. İşte recm cezası hakkında bazı önemli bilgiler: Temel Prensipler ve Kurallar 1. Cezanın Dayandığı Temel Kaynaklar: Recm cezası,

By Ömer Moğultay