Tuti Hub (TUTİ) fiyatı nasıl hesaplanır?

Tuti Hub (TUTİ) fiyatı nasıl hesaplanır?
Photo by Zdeněk Macháček / Unsplash

Bir süre önce token çıkardım. Detaylı açıklama işte burada: Tuti Hub

Bu tokenin fiyatı nasıl hesaplanır. Biz alınan tokenler karşılığında gram altın satın alıyoruz demiştik. Buraya kadar herşey tamam. Toplam TUTİ miktarı 480 Trilyon olduğuda bilinen bir gerçek. Tokenlerin fiyatı işte toplam miktardan ayrılan miktarlar ile ölçülüyor. Kısa bir örnek: Dolaşımdaki TUTİ miktarı 1000 TUTİ olsa ve bizim banka hesabımızda 1 gr altın bulunuyor olsa o zaman 1 Tuti yaklaşık 1,05 TL eder.

Yaptığımız işler ve yatırımcıların TUTİ alımları bankadaki altın miktarını arttıracak bu sayede TUTİ token değer kazacaktır.

Subscribe to VsBack-i

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe