Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme)

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme)
Photo by Blake Campbell / Unsplash

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme), belirli ağır suçlar için öngörülmüş olan eski bir cezalandırma yöntemidir. Ancak, bu cezanın uygulanması oldukça karmaşık kurallara ve şartlara bağlıdır ve tarihsel olarak nadiren uygulanmıştır. İşte recm cezası hakkında bazı önemli bilgiler:

Temel Prensipler ve Kurallar

 1. Cezanın Dayandığı Temel Kaynaklar:
  Recm cezası, Tevrat'ta (Tanah) belirli suçlar için öngörülmüştür. Örneğin, zina (evli bir kadının başka bir erkekle ilişkisi) ve putperestlik gibi suçlar için recm cezası öngörülmüştür (Levililer 20:10, Tesniye 22:23-24).
 2. Kanıt ve Şahit Gereksinimi:
  Recm cezasının uygulanabilmesi için suçun kesin olarak kanıtlanması gerekir. Bu, en az iki güvenilir tanığın suçu doğrudan görmüş olması gerektiği anlamına gelir. Tanıkların ifadelerinin birbirleriyle tamamen tutarlı olması gereklidir.
 3. Yargı Süreci:
  Cezanın verilmesi, Sanhedrin adı verilen yüksek dini mahkemede yapılan yargılamalar sonucunda gerçekleşmelidir. Sanhedrin, genellikle 71 üyeden oluşan bir meclisti ve oldukça yüksek standartlarda bir yargılama süreci yürütürdü.
 4. Cezanın İnfazı:
  Suçlu bulunan kişinin, toplum tarafından belirli bir alan içinde taşlanarak öldürülmesi şeklinde infaz edilirdi. Ancak bu cezanın infazı sırasında bile belirli insani kurallar ve ritüeller izlenirdi.

Tarihsel ve Modern Yaklaşım

 1. Tarihsel Uygulama:
  Yahudi tarihindeki kayıtlar, recm cezasının nadiren uygulandığını gösterir. Talmud, recm cezasını veren bir mahkemenin 70 yılda bir bu cezayı vermesi durumunda "katil" olarak nitelendirileceğini belirtir (Makkot 7a). Bu, cezanın uygulanmasındaki zorluğu ve nadirliğini vurgular.
 2. Talmudik Yorumlar:
  Talmud, recm cezasının uygulanmasını daha da zorlaştıran ek kurallar ve yorumlar getirmiştir. Örneğin, sanığın suçunu itiraf etmesi durumunda bile ceza uygulanmaz; tanıkların bağımsız ve güvenilir olması gerekir.
 3. Modern Yahudi Hukuku:
  Bugün, İsrail de dahil olmak üzere, modern Yahudi topluluklarında recm cezası uygulanmamaktadır. İsrail'de modern hukuk sistemi geçerli olup, Halakha sadece kişisel statü hukuku ve dini konularla sınırlıdır. Recm cezası, modern Yahudi hukukunun bir parçası olarak görülmemekte ve uygulanmamaktadır.

Sonuç

Recm cezası, Yahudi hukukunun teorik ve tarihsel bir parçasıdır, ancak uygulamadaki zorlukları ve yüksek kanıt gereksinimleri nedeniyle tarih boyunca nadiren uygulanmıştır. Modern Yahudi hukukunda ve İsrail hukuk sisteminde bu tür cezalar yer almamakta ve uygulanmamaktadır. Yahudi hukukunun bu yönü, tarihsel bağlamda önemli olsa da, günümüzde pratik bir öneme sahip değildir.