Yahudilerin ticaretteki başarısının sırrı

Yahudilerin ticaretteki başarısının sırrı
Photo by Taylor Brandon / Unsplash

Yahudiler başkalarına faizle borç verirken birbirlerine faizsiz borç verirler. Onlar zaman içerisinde toplumdaki bütün önemli noktalara yerleşir ve birbirlerini kayırırlar. Özellikle servetin bir anda değil de, nesiller boyunca oluşacağına inanmışlardır. Bu konuda son yıllarda yaşananlar bu algıyı her ne kadar yerle bir etse de genel olarak haklıdırlar.

Yahudiler toprak yani tarım işiyle uğraşmayı pek sevmezler. Bunu aşağı bir iş olarak görürler. Yahudi’nin baba mesleği ticarettir. O bu konuda yılların tecrübesine sahip bir ortamda daha çocukken yetişmeye başlar.

Yahudi’nin başarısı azmin ve zekanın ürünü değildir. O daha çok yalana ve aldatmaya başvurur. Kendilerini diğer toplumlardan üstün görmelerini sağlayan bir düşünce yapısına sahiptirler. Kısacası Yahudi kibirlidir. Ona göre dünyada ki her şey onun için yaratılmıştır. Bugün bunun en açık ve uç örneğini Filistin’de görmek mümkün. Başka örnekler de verilebilir:

  • Yahudi kökenli bir girişimci olan Mark Zuckerberg, Facebook fikrini başka öğrencilerden çalmıştır. Benim dikkatimi çeken başka bir husus ise İnstagram meselesidir. Facebook, İnstagram’ı satın almış ve bu satın alımdan bir kaç gün sonra İnstagram’ın gerçek değeri bir ekonomi dergisinde açıklanmıştır. İnstagram’ın kurucularına ödenen miktar gerçek değerin yanında deyim yerinde ise devede kulaktır. Günümüze gelindiğinde Mark Zuckerberg’in serveti 110 milyar dolar civarındadır.
  • Yahudi’nin başka bir oyunu da Rothschild ailesinden Nathan Mayer Rothschild tarafından insanlığa karşı oynanmıştır. Nathan Mayer Rothschild bir keriz silkeleme yöntemi ile servetini kat ve kat artırmıştır. Bu ismi internette araştırabilir, detaylara ulaşabilirsiniz.
Yahudilerin ticarette başarılı olmasının sebebi

Read more

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme)

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme)

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme), belirli ağır suçlar için öngörülmüş olan eski bir cezalandırma yöntemidir. Ancak, bu cezanın uygulanması oldukça karmaşık kurallara ve şartlara bağlıdır ve tarihsel olarak nadiren uygulanmıştır. İşte recm cezası hakkında bazı önemli bilgiler: Temel Prensipler ve Kurallar 1. Cezanın Dayandığı Temel Kaynaklar: Recm cezası,

By Ömer Moğultay