Yeni başlayanlar “Duolingo ile nasıl çalışmalı”

Yeni başlayanlar “Duolingo ile nasıl çalışmalı”
Duolingo

Duolingo ile dil öğrenmeye çalışanların merak ettiği konulardan biriside sırayla bütün derslerin seviyeleri mi yükseltilmeli yoksa bir derste üst seviyeye ulaştıktan sonra mı diğer derse geçilmeli?

Ben de Duolingo ile ingilizce öğrenmeye çalışıyorum. Kendi deneyimlerime dayanarak şunu söyleyebilirim ki her konu kendi içerisinde birbirinin ardılı olduğu için bir ders bitirilince sonraki derse geçilmeli. Şöyle de olabilir; tekrar ingilizceden örnek vereceğim, “sorular” konusunda 4. seviyeye ulaştınız o zaman “bağlaçlar” dersinin birinci seviyesini çalışabilirsiniz. Fakat soruları bitirmeden bağlaçlar son seviyeye gelmek diğer derslerde de aynı davranmak kopukluğa neden olacaktır. Zaten bir dersi bitirince bir süre sonra tekrar etmenizi size hatırlatıyor. Buda bizim mantığımızı doğrulayan bir şey, dersler sırayla bitirilmeli ve sonraki konular çalışılırken ara ara dönüş yapılarak daha önceki bitirilmiş olan dersler tekrar edilmeli.

Subscribe to VsBack-i

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe