Yolların en kısası "Nakşibendi yolu"

Yolların en kısası "Nakşibendi yolu"
Photo by Edward Howell / Unsplash

Düşünün ki değerli metaller arayan bir madencisiniz ve bir yerde altın başka bir yerde de demir madeni keşfettiniz. Hangisini çıkarmak sizin önceliğiniz olur? Ya da altın madenini biraz işledikten sonra "burada çok çalıştık gidip birazda demir madeninde çalışalım mı" dersiniz?

Nasıl ki, değerli bir işle meşgul iken birazda gidip daha az değerli işle vakit geçireyim demiyorsanız, Nakşibendi yoluna girmiş bir kişinin de tüm vaktini bu yolda ilerlemeye ayırması lazımdır.

Nakşibendi tarikatı en tanınan tarikatlerden birisi. Ülkemizde de mensupları oldukça fazla. Fakat baktığımız zaman eski zamanlarda olduğu gibi büyük şahsiyetler bulunmuyor tarikat mensupları arasında. Sadece bu tarikatte değil diğer tarikatların hiçbirisinde insanları irşad edecek derecede büyük bir veli bulunmamakta. Elbette bu kusur tarikatlerden kaynaklanmıyor. Tarikat mensuplarının yolun şartlarına yeterince riayet etmemelerinden kaynaklanıyor.

Subscribe to VsBack-i

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe