Yüksek Yetenekli Çocukların Özellikleri

Yüksek Yetenekli Çocukların Özellikleri
Photo by Jonathan Borba / Unsplash

Üstün yetenekli çocuklar, diğer çocuklardan farklı öğrenme ve düşünme becerilerine sahip olan çocuklardır. Genellikle çok hızlı öğrenirler, yaratıcı ve yenilikçi fikirleri olur ve çok meraklıdırlar. Üstün yetenekli çocukların bazı özellikleri şunlardır:

 • Çok hızlı öğrenirler ve yeni bilgilere kolayca adapte olurlar.
 • Çok meraklıdırlar ve her şeyi öğrenmek isterler.
 • Çok yaratıcı ve yenilikçi fikirleri olan çocuklardır.
 • Çok bağımsız ve kendi başlarına karar verebilirler.
 • Çok duyarlı ve duyguları çok yoğundur.
 • Çok sosyal ve arkadaş canlısı çocuklardır.
 • Çok başarılı ve hedeflerine ulaşma konusunda çok isteklidirler.

Yüksek yetenekli çocukların, diğer çocuklardan farklı ihtiyaçları olabilir. Bu çocukların, özel eğitim ve destek almaları gerekebilir. Yüksek yetenekli çocukların aileleri, bu çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için özel eğitim ve destek alabilirler.

Yüksek yetenekli çocukların aileleri, çocuklarının üstün yetenekli olup olmadığını anlamak için aşağıdaki belirtilere dikkat edebilirler:

 • Bebeklik döneminde çok hızlı öğrenirler ve yeni bilgilere kolayca adapte olurlar.
 • Uzun dikkat süresi vardır.
 • Geniş hayal ve imgeleme gücü vardır.
 • Uykuya daha az ihtiyaç duyarlar ve enerjiktirler.
 • Gelişimsel dönüm noktalarına daha hızlı ilerlerler.
 • Keskin gözlem yaparlar.
 • Aşırı merak duyarlar.
 • Güçlü belleğe sahiptirler.
 • Erken ve olağanüstü dil gelişimi gösterirler.
 • Hızlı öğrenme yeteneğine sahiptirler.
 • Aşırı duyarlıdırlar.
 • Akıl yürütme ve problem çözme becerisi gelişmiştir.
 • Mükemmeliyetçidirler.
 • Sayılar, bulmacalar ve yap-bozlarla oyun oynamayı severler.
 • Kitaplara aşırı ilgi duyarlar.
 • Sürekli soru sorarlar.
 • İlgi alanları oldukça geniştir.
 • Geliştirilmiş mizah duygusuna sahiptirler.
 • Eleştirel düşünebilirler.
 • İcatlar yapabilirler.
 • Aynı anda birkaç işi yapabilirler ve yoğunlaşabilirler.
 • Yaratıcıdırlar.

Yüksek yetenekli çocukların, yukarıda adı geçen bütün özelliklere sahip olması gerekmemektedir. Yüksek IQ’ya sahip, üstün yetenekli bir çocukta öne çıkan bir özellik, bir başka üstün çocukta hiç görülmeyebilir. Dolayısıyla yüksek IQ puana sahip çocuklarda bireysel farklılıkların olabileceği dikkate alınmalıdır.

Yüksek yetenekli çocukların aileleri, çocuklarının üstün yetenekli olduğunu düşünüyorlarsa, bir uzmana başvurmalıdırlar. Uzman, çocuğun üstün yetenekli olup olmadığını belirleyebilir ve çocuğun ihtiyacı olan özel eğitim ve desteği alabilir.

Read more

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme)

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme)

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme), belirli ağır suçlar için öngörülmüş olan eski bir cezalandırma yöntemidir. Ancak, bu cezanın uygulanması oldukça karmaşık kurallara ve şartlara bağlıdır ve tarihsel olarak nadiren uygulanmıştır. İşte recm cezası hakkında bazı önemli bilgiler: Temel Prensipler ve Kurallar 1. Cezanın Dayandığı Temel Kaynaklar: Recm cezası,

By Ömer Moğultay