Bölgesel , Genel , İş ve Finans

Almanya’nın yaşam standartları çok yüksektir!

Almanya’nın yaşam standartları çok yüksektir. Ücretli bir işçinin aylık ortalama brüt geliri 2500 avro, maaşlı çalışanlarınsa 3400 avro civarındadır. Almanya, fiyat istikrarıyla da tanınmıştır. 2004 yılı enflasyonu % 1,7 seviyesinde kalmıştır.

Çalışanların % 81’i bir meslek eğitimi sahibiyken bunların % 17’si bir üniversite ya da yüksek okul mezunudur. Son derece yüksek bir dinamizme sahip olan hizmet sektöründe yaklaşık 28 milyon kişi çalışmaktadır.

Almanya’nın en önemli sektörlerinden biri otomotivdir. Her yedi çalışandan biri bu sektörde istihdam edilmekte, ihracatın % 40’ı bu sektör tarafından gerçekleştirilmektedir.

2004 yılında tüm dünyada yapılan patent başvurularının % 18’den fazlası Almanya’dan yapıldı. Gelecek vaat eden ve yüksek büyüme rakamlarına ulaşan teknolojik sektörlerde de Almanya lider ülkelerden biridir.

Sosyal piyasa ekonomisini uygulayan Almanya işçi – işveren çatışmalarının ender yaşandığı bir ülkedir.

Almanya ekonomisinin ihracat odaklı yapısından dolayı açık pazarlar Alman ekonomisi açısından özel bir önem taşımaktadır. En önemli ticari ortakları Fransa, ABD ve İngiltere’dir.

Çin ve Hindistan gibi Asya’nın atılım hâlindeki ülkeleriyle Almanya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin önemi de her geçen gün artmaktadır. Çin’e 2004 yılında 21 milyar avro tutarında mal ve hizmet ihracatı gerçekleştirilirken bu ülkeden 32 milyar avroluk ithalat yapmıştır. Hindistan’a ise 3,2 milyar avro ihracat, Hindistan’dan da 3 milyar avroluk ithalat yapmıştır. Günümüzde hızla büyüyen tüm ülkeler, zengin ülkelerle aralarındaki farkı kapatacak rekabet avantajlarına sahiptir. Alman dış ticaret politikası da bu olguyu dikkate alarak şekillenmektedir.

No Comments

Bir cevap yazın

HomeCategoriesAccount
Search