Bahar getiren: Aciz kulun seveni

Bahar getiren: Aciz kulun seveni
Bahar getiren: Aciz kulun seveni

İnsanoğlu, yaratılmışların en özel ve anlamlı varlığıdır. Allah'ın en büyük yaratıcılığının bir ifadesi olarak, insan kendisine bahşedilen akıl, duygu ve iradeyle düşünme yetisine sahip olmuştur. Ancak, tüm güç ve yeteneklere sahip olsa da, insanın varlığının temelinde bir acizlik yatar. Bu acizlik, insanın kendi sınırlarını ve bağımlılığını kabul ettiği anlamlı bir gerçekliktir. Ancak, insanın bu acizliği, Allah'ın insanı sevdiği gerçeğini gölgelememelidir. "Aciz Kulun Seveni: Allah'ın İnsanı Sevmesi" başlıklı bu yazıda, insanın aczini ve Allah'ın sevgisini nasıl bir araya getirdiğini keşfedeceğiz.

  1. İnsanın Aczi ve Bağımlılığı:

İnsanın yaratılışı, Allah'ın büyük bir hikmet ve iradesiyle gerçekleşmiştir. İnsan, ne kadar güçlü olursa olsun, hastalıklara, zorluklara ve belirsizliklere karşı savunmasızdır. Kendi başına varlığını sürdüremeyeceğinin farkında olan insan, aczini kabul ederek yaratıcısına yönelir. İnsanın bu aczi, Allah'ın varlığını ve kudretini daha iyi anlamasını sağlar.

  1. Allah'ın İnsanı Sevmesi:

Allah, insanı yaratırken ona özel bir ilgi ve sevgi göstermiştir. Kur'an'da sıkça vurgulanan bir ayette Allah, "Ben, insanları ve cinleri ancak Bana ibadet etsinler diye yarattım." (Zariyat, 56) şeklinde ifade eder. Bu, Allah'ın insanı sevdiğinin bir göstergesidir. İnsan, yaratıldığından itibaren Allah'ın rahmet ve sevgisinin bir ifadesi olarak var olmuştur.

  1. Acizliğin Sevgiyi Nasıl Güçlendirdiği:

İnsanın aczi, Allah'a olan bağımlılığını ve ihtiyacını anlamasını sağlar. İnsan, zor durumlarında, hastalıklarında veya sıkıntılarında Allah'a sığınır ve O'ndan yardım diler. Bu anlarda insanın samimi duaları, Allah'ın sevgisini ve rahmetini daha da yakından hissetmesini sağlar. İnsanın kendi acizliğini kabul etmesi, Allah'ın büyüklüğünü ve insanı sevdiğini daha derinden idrak etmesine vesile olur.

Sonuç:

İnsanoğlu, kendisine bahşedilen akıl, duygu ve iradeyle düşünme yetisine sahip olmasına rağmen, temelde bir acizlik içinde var olmaktadır. Bu acizlik, insanın kendi sınırlarını ve bağımlılığını kabul etmesine yardımcı olur. Ancak, bu acizlik, Allah'ın insanı sevdiği gerçeğini gölgelememelidir. İnsanın aczi, Allah'a olan bağımlılığını ve ihtiyacını daha derinden anlamasına ve O'nun sevgisini daha yakından hissetmesine vesile olur. Allah'ın insanı yaratırken ona özel bir ilgi ve sevgi gösterdiği, Kur'an'da sıkça vurgulanan bir gerçektir. İnsan, kendi aczini kabul ederek Allah'ın sevgisini daha derinden hissedebilir ve bu farkındalık, insanın manevi yolculuğunu daha anlamlı hale getirebilir.

Read more

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme)

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme)

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme), belirli ağır suçlar için öngörülmüş olan eski bir cezalandırma yöntemidir. Ancak, bu cezanın uygulanması oldukça karmaşık kurallara ve şartlara bağlıdır ve tarihsel olarak nadiren uygulanmıştır. İşte recm cezası hakkında bazı önemli bilgiler: Temel Prensipler ve Kurallar 1. Cezanın Dayandığı Temel Kaynaklar: Recm cezası,

By Ömer Moğultay