Bişr-i Hâfî sözleri

Bişr-i Hâfî sözleri
Photo by Artur Aldyrkhanov / Unsplash

Bişr-i Hafi, 767'de Horasan'ın Merv şehrinde doğdu, 841'de Bağdat'ta vefat etti. İsmi, Bişr bin Hâris Abdurrahmân, künyesi Ebû Nasr'dır. Yalınayak gezdiği için "Hafî" lakabıyla tanınıp, "Bişr-i Hâfî" adıyla meşhur olmuştur. Evliyanın büyüklerindendir.

Bişr-i Hâfî sözleri


 • Akıllı kimse, hayrı ve şerri bilen kimse değildir. Akıllı kimse hayrı gördüğünde ona tâbi olan, şerri gördüğünde ondan kaçınan kimsedir.
 • İnsanların sırlarını ortaya çıkaracak sorular sorma.
 • Allah’a itaat etmiyorsan, bari O’na asi olma!
 • Cimrinin yüzüne bakmak, insanın kalbini karartır.
 • Kim hürriyetinin hazzını tatmak istiyorsa ona, “Sırrını pak tut” de.
 • Nefsim için en güvendiğim amelim, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) ashabına sevgi ve muhabbetimdir.
 • Bişr-i hafi hazretlerine “tasavvuf nedir?” diye sorulunca, buyurdu ki: “tasavvuf üç anlama gelir. İlki marifet nûruna arif olmak ve verâ hâlini kaybetmemektir. İkincisi, dış görünüşünü bâtıl olan şeylerden alıkoymaktır. Sonuncusu ise kerametlerini gizlemektir.
 • Dün öldü, yarın doğmadı. Bugün can çekişiyor, öyleyse şu anı değerlendirmek için amele sarıl!
 • Biz öyle zatlara yetiştik ki, onlar dağlar kadar hayır amel işleseler ona bakıp aldanmazlardı.
 • Halkın kendisini bilmelerini ve tanımalarını arzu eden bir kimse, ahiretin (ve bu maksatla işlediği amelin) hazzına varamaz.
 • Kendinle arzular arasında bir duvar öremedikçe, ibadetten haz alamazsın.
 • Kişinin ameli az olursa, düşünce ve sıkıntıya mübtelâ olur.
 • Dünyâda azîz olmak, âhirette selâmette kalmak isteyen, diline sâhib olsun. Şâhitlik yapmasın, halka imâm olmasın, hiç kimsenin yemeğini yemesin. İki şey kalbe kasvet verir. Çok konuşmak ve çok yemektir.

Read more

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme)

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme)

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme), belirli ağır suçlar için öngörülmüş olan eski bir cezalandırma yöntemidir. Ancak, bu cezanın uygulanması oldukça karmaşık kurallara ve şartlara bağlıdır ve tarihsel olarak nadiren uygulanmıştır. İşte recm cezası hakkında bazı önemli bilgiler: Temel Prensipler ve Kurallar 1. Cezanın Dayandığı Temel Kaynaklar: Recm cezası,

By Ömer Moğultay