Engelli maaşı hakkında detaylı rehber 2023

Engelli maaşı hakkında detaylı rehber 2023
Photo by National Cancer Institute / Unsplash

Engelli aylığı, Türkiye'de engelli bireylerin yaşam standartlarını korumak ve desteklemek amacıyla verilen bir sosyal yardım programıdır.

Engelli aylığı, engelli bireylerin engellilik durumuna ve gelir seviyesine göre değişmektedir. Bu aylığın miktarı, engellilik derecesine, çalışma durumuna, aylık gelirine ve bakım ihtiyacına bağlı olarak değişebilir.

Engelli aylığının alınabilmesi için, engelli bireyin öncelikle engelli raporu almış olması gerekmektedir. Engelli raporu, sağlık kuruluşlarından alınan ve engellilik durumunu belirten resmi bir belgedir. Engelli bireyler, engelli raporlarını kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına ibraz ederek aylık başvurusunda bulunabilirler.

Engelli aylığı, engellilik derecesine göre değişen miktarlarda verilmektedir. En yüksek engellilik derecesine sahip bireyler, tam teşekküllü hastaneler veya üniversite hastanelerindeki sağlık kurullarınca belirlenen oranlarda aylık alabilmektedirler. Daha düşük derecelerdeki engelli bireyler, gelir durumuna ve bakım ihtiyacına bağlı olarak belirlenen miktarlarda aylık alabilirler.

Engelli aylığı alabilmek için, engelli bireylerin belirli koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu koşullar arasında; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, engelli raporuna sahip olmak, düzenli bir gelir kaynağına sahip olmamak ve bakıma muhtaç olmak gibi şartlar yer almaktadır.

Ayrıca, engelli bireylerin çalışma durumları da engelli aylığı alabilmelerine etki etmektedir. Tamamen çalışamayan engelli bireyler, belirli bir miktar engelli aylığı alabilirler. Kısmi olarak çalışabilen engelli bireylerin ise, engelli aylığından mahsup edilen bir miktar gelirleri bulunmaktadır.

Engelli aylığı, engelli bireylerin yaşam standartlarını korumak ve desteklemek amacıyla verilen önemli bir sosyal yardım programıdır.

Kimler engelli maaşı alabilir?

Engelli maaşı alabilmek için sağlık kurulundan aldığınız rapor oranının en az %40 olması gerekir. İkamet ettiğiniz hanede kişi başı düşen gelir asgari ücretin 3'te birinden az olduğu takdirde engelli aylığı almaya hak kazanırsınız.

Maaş oranı nedir?

Engelli maaşları engel oranlarına göre farklılık göstermektedir. Örneğin %40 engel oranına sahip bir kişi ile %70 üzeri engel oranına sahip bir kişinin aldığı maaş aynı olmamaktadır. Engelli maaşları her yıl asgari ücrete gelen zam oranında arttırılır.

Engelli maaşı başvuruları nereye yapılır?

Engelli maaşı almak için ikamet ettiğiniz yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmanız gerekir. Ayrıca bulunduğunuz bölgede ikametgah değişikliği yaptığınız takdirde bunu kendilerine bildirmeniz gerekir.

Engelli maaşı nereye yatar?

Engelli maaşınızı PTT şubelerinden çekebilirsiniz. Şuan için bankalardan çekilemiyor.

Engelli maaşı ne zaman kesilir?

Engelli maaşının süresi engellik süresi olabilir: örneğin iki yıllık bir süreli raporunuz var, bu durumda sadece raporun bu geçerlilik süresince engelli aylığı alabilirsiniz.

İkinci unsur: gelir seviyesinde yaşanacak artış. Hane gelirinde yaşanan artış kişi başına düşen miktar asgari ücretin üçte birinden fazla olduğu takdirde engelli aylığı kesilecektir.

Üçüncü unsur:  Vakıf sınırları dışına çıkma. Engelli aylığının bağlandığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın sorumluluk alanının dışına ikametgahınızı taşıdığınızı kendilerine haber vermeniz gerekir. Bu hukuki bir sorumluluktur ve aylığın kesilmesini gerektirir. Daha sonra taşındığınız bölgenin Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na başvurarak (eğer şartlarınız uygunsa) tekrardan aylık almaya başlayabilirsiniz.

Read more

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme)

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme)

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme), belirli ağır suçlar için öngörülmüş olan eski bir cezalandırma yöntemidir. Ancak, bu cezanın uygulanması oldukça karmaşık kurallara ve şartlara bağlıdır ve tarihsel olarak nadiren uygulanmıştır. İşte recm cezası hakkında bazı önemli bilgiler: Temel Prensipler ve Kurallar 1. Cezanın Dayandığı Temel Kaynaklar: Recm cezası,

By Ömer Moğultay