Japonya'nın doğası ve iklimi

Japonya'nın doğası ve iklimi
Photo by David Edelstein / Unsplash

Japonya’nın büyük bölümü Kuzey Ilıman Bölgede yer almaktadır. Yazın Pasifik Okyanusundan güneydoğu rüzgarlarının, kışın ise Avrasya kıtasından kuzeybatı rüzgarlarının estiği rutubetli muson iklimi hüküm sürmektedir.

Morsalkım tüneli, Japonya
Morsalkım tüneli, Japonya

Ülkede dört mevsim belirgin olarak yaşanır.

Japonya denizlerle çevrilidir. Denizlerin ülkeyi bir uçtan diğer ucuna dolaşan sıcak ve soğuk su akıntıları, ortamı çok sayıda balık türünün yaşaması için elverişli hale getirmektedir.

İlkbaharda açan kiraz çiçekleri ve sonbahar yapraklarının canlı kırmızı, turuncu ve sarı renkleri Japonya’nın en güzel görüntülerindendir. Japon halkı mevsim değişiklikleriyle ortaya çıkan bu manzaraları çok sever; ilkbaharda açan çiçeklerin ve sonbaharda yaprakların renk değiştirmesinin en güzel biçimde gözlendiği bölgelere ait özel haritalarla ve hava raporlarıyla bu doğa olaylarının gelişimini takip eder.

Hitachi Parkı, Japonya

Japonya’nın en kuzeyiyle en güneyinin iklimleri oldukça farklıdır. Örneğin, Mart ayında güneyde güneşlenmek ve kuzeyde kayak yapmak mümkündür.

Ülkede sık sık deprem, yanardağ patlaması ve tayfun gibi ciddi doğal afetler yaşanmaktadır. Sözgelimi, 1995 Ocak’ındaki Kobe Depremi ve 2004 Ekim’indeki Niigata-Chuetsu Depremi gibi felaketler çok fazla can kaybına yol açmıştır.

Buna karşılık, Japonya afet zararlarının en aza indirilmesi için yıllardır yoğun bir çaba içerisindedir. Ülkede depreme dayanıklı yapılar tasarlamak ve fırtınaları büyük hassasiyetle izleyebilmek için en yeni teknolojileri kullanılmaktadır.

Japonya, kuzeyden güneye 3000 km. boyunca uzanan takımadalar üzerine kurulmuştur. Ülkenin en büyük dört adası Hokkaido, Honshu, Shikoku ve Kyushu’dur. Ülkenin dörtte üçü dağlık alanlarla, geri kalan kısımları ise ovalarla ve düzlüklerle kaplıdır.

Read more

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme)

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme)

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme), belirli ağır suçlar için öngörülmüş olan eski bir cezalandırma yöntemidir. Ancak, bu cezanın uygulanması oldukça karmaşık kurallara ve şartlara bağlıdır ve tarihsel olarak nadiren uygulanmıştır. İşte recm cezası hakkında bazı önemli bilgiler: Temel Prensipler ve Kurallar 1. Cezanın Dayandığı Temel Kaynaklar: Recm cezası,

By Ömer Moğultay