Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanıdır. Türk Kurtuluş Savaşı'nın önderlerinden biri olarak, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde başlayan ve Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar devam eden bir dönemde Türkiye'nin modernleşmesinde büyük rol oynamıştır.

Mustafa Kemal Atatürk, Selanik'te doğdu ve öğrenim hayatına burada başladı. Daha sonra Askeri Rüştiye ve Harp Okulu'nda eğitim aldı. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli cephelerinde görev yaptı. Çanakkale Savaşı'ndaki başarıları ile tanındı ve savaş sonrasında İstanbul'da işgal kuvvetleri tarafından yargılanması planlanan subaylar arasında yer aldı.

Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul'da yaşanan işgal ve hükümet krizleri sonrasında Anadolu'ya geçerek Milli Mücadele'nin önderi oldu. Anadolu'da örgütlenen Türk ordusunun başkomutanlığını yaparak, bir dizi savaş ve mücadele sonrasında 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sağladı.

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra, ülkenin modernleşmesi ve batılılaşması için büyük bir çaba harcadı. Bir dizi reform gerçekleştirdi ve Türkiye'nin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını değiştirmeye çalıştı. Bu reformlar arasında, Türk alfabesinin Latin harflerine çevrilmesi, kadınların eşit haklara sahip olması, laiklik ilkesinin kabul edilmesi, sanayileşmenin teşvik edilmesi ve tarımın modernleştirilmesi yer alır.

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olarak görev yaptı ve ölümüne kadar ülkenin modernleşmesi için çalışmalarına devam etti. 10 Kasım 1938'de hayatını kaybetti ancak Türkiye'deki etkisi ve mirası bugün hala devam etmektedir.