Perikles: Antik Yunan'ın Büyük Devlet Adamı

Perikles: Antik Yunan'ın Büyük Devlet Adamı
Photo by Ivan Bertona / Unsplash

Antik Yunan tarihinde, M.Ö. 5. yüzyılın en etkileyici ve öncü liderlerinden biri olan Perikles, Atina demokrasisinin zirvesine ulaştığı dönemde önemli bir rol oynadı. Perikles, Atina'nın Altın Çağı'nı başlatan ve demokratik ideallerin simgesi haline gelen bir devlet adamı olarak tanınır.

Erken Yaşam ve Eğitim

M.Ö. 495 civarında doğan Perikles, Atinalı aristokrat bir aileden gelmekteydi. Ancak, annesi Aspasia gibi sofist filozoflarla ve düşünürlerle yakın ilişkiler içinde olmuştur. Bu, Perikles'in genç yaşlarda ileri düzey bir eğitim almasına ve çağının ötesinde bir düşünce tarzını benimsemesine katkı sağlamış olabilir.

Politik Kariyer

Perikles'in politik kariyeri, M.Ö. 461'de tahtına çıkmasından sonra büyük bir ivme kazandı. Atina'da demokratik reformları destekleyen bir lider olarak, halkın hak ve özgürlüklerini savunarak Atina'nın siyasi arenadaki dinamiklerini önemli ölçüde etkiledi. Perikles'in liderliği altında, halk meclisi (Ekklesia) daha fazla yetkiye sahip oldu, yargı sistemi güçlendi ve askeri hizmete katılan yurttaşlara maaş ödenmesi uygulaması başladı.

Peloponez Savaşı ve Perikles'in Stratejileri

Peloponez Savaşı (M.Ö. 431-404), Perikles'in liderlik dönemine denk gelmiştir. Perikles, savaşı uzun vadeli bir stratejiyle yönetmeye çalıştı. Atina'yı muazzam surlarla çevreleyerek şehri düşman saldırılarına karşı korudu ve deniz gücünü kullanarak İyon Denizi'nde egemenlik kurmaya çalıştı. Ancak, savaşın sonlarına doğru Atina, salgın hastalıklar ve stratejik hatalar nedeniyle büyük kayıplar yaşadı.

Perikles'in Ölümü ve Mirası

Perikles, Peloponez Savaşı'nın etkileriyle başa çıkmaya çalışırken M.Ö. 429'da veba salgınında hayatını kaybetti. Ancak, onun mirası ve etkisi Antik Yunan dünyasında uzun süre devam etti. Perikles, demokrasiyi güçlendiren, kültür ve sanatı teşvik eden bir lider olarak hatırlanır. Aynı zamanda, Platon'un "Devlet" adlı eserinde eleştirilse de, onun liderliği, Atina'nın tarihinde önemli bir dönemi şekillendirdiği için unutulmazdır.

Perikles, demokrasi, sanat, ve filozoflarla olan ilişkileriyle Antik Yunan tarihinde kendine özgü bir yer edinmiş, Atina'nın Altın Çağı'nın mimarı olarak saygı görmüştür.

Reformları

Perikles, Atina kent devletinin başkanı olmasının ardından, ülkede reformlar yaptı. Kendisini iktidara taşıyan topraksız kesimlere kendi kontrolündeki kolonilerden toprak verdi.

Bütün yurttaşların siyasal haklara sahip olmasını sağladı. Alt sınıflara kapalı olan memurluk işini herkese açtı. Önce zeugites sınıfına, sonra da thetes sınıfına arkhon olabilme yolunu açtı. Ardından Bule Meclisi ve Arkhon’luk dahil, uzmanlık gerektiren işler hariç tüm devlet memurluklarının seçimle değil kura ile belirlenmesi sistemini oluşturdu. Böylece her vatandaş ömründe en az bir kez memur olabiliyordu. Ayrıca kura ile atanan memurlara ücret ödeme uygulamasını başlattı. Yine her yurttaşa anayasaya aykırılık nedeniyle bir yasa önerisine karşı dava açma hakkı tanıdı.

Read more

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme)

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme)

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme), belirli ağır suçlar için öngörülmüş olan eski bir cezalandırma yöntemidir. Ancak, bu cezanın uygulanması oldukça karmaşık kurallara ve şartlara bağlıdır ve tarihsel olarak nadiren uygulanmıştır. İşte recm cezası hakkında bazı önemli bilgiler: Temel Prensipler ve Kurallar 1. Cezanın Dayandığı Temel Kaynaklar: Recm cezası,

By Ömer Moğultay