Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda AK Parti Genel Başkanıdır. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlamış ve 1999 yılında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı görevine seçilmiştir. Erdoğan, Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı seçimleriyle belirlenen cumhurbaşkanıdır ve 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tekrar seçilmiştir.

Erdoğan, Türkiye'nin son 20 yılda büyük ölçüde değiştiği bir dönemde liderliğini üstlendi. Ekonomik, sosyal ve siyasi açıdan birçok reform ve proje hayata geçirdi ve Türkiye'nin uluslararası arenada daha güçlü bir rol oynamasına yardımcı oldu. Aynı zamanda, Türk-İslam kültürüne ve Türk milliyetçiliğine dayalı bir politika izledi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana devam eden laikliğin yerini Türk-İslam sentezine terk etti.

Erdoğan, aynı zamanda birçok konuda tartışmalı kararlar aldı ve eleştirilere maruz kaldı. Bazı insan hakları kuruluşları ve Avrupa Birliği tarafından yapılan eleştiriler arasında, demokratik değerlerin zayıflaması, gazetecilik ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması, insan hakları ihlalleri ve Cumhuriyet dönemi düzenlemelerinin değiştirilmesi yer almaktadır.

Erdoğan'ın güncel politikaları, Türkiye ve dünya çapında farklı şekillerde değerlendirilmekte ve tartışılmaktadır.

Subscribe to VsBack-i

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe