WordPress .htaccess dosyası (orjinal)

WordPress .htaccess dosyasında değişiklik yaptıysanız ve yeniden orjinal kodlara ihtiyaç duyuyorsanız; aşağıda bulabilirsiniz.

# BEGIN WordPress

RewriteEngine On
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]

# END WordPress

Eğer sitenizde multisite özelliği aktif ise https://wordpress.org/support/article/htaccess/ sayfasını ziyaret ederek daha geniş bilgi alın.

Subscribe to VsBack-i

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe