You.com

You.com
You.com search engine

You.com, bir bağlantı listesi gösteren geleneksel bir arama motorunun aksine, web sitesi kategorilerini kullanarak web sonuçlarını özetleyen Palo Alto, California, Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik bir arama motorudur.

Wikipedia'da yer alan bilgiye göre Aralık 2022'de şirket, öncelikle OpenAI'nin GPT-3.5'ini temel alan, Generative Pre-trained Transformer tabanlı bir sohbet robotu olan YouChat'i piyasaya sürdü . Genel arama sonuçları için Google aramasını ve kod parçacıkları gibi daha spesifik aramalar için Microsoft Bing'i kullanır .

Subscribe to VsBack-i

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe