2. Dünya Savaşı nedir, nedenleri ve sonuçları nelerdir?

2. Dünya Savaşı nedir, nedenleri ve sonuçları nelerdir?
Photo by Rod Long / Unsplash

İkinci Dünya Savaşı, tarihin en büyük ve en yıkıcı çatışmalarından biridir. 1 Eylül 1939'da Nazi Almanyası'nın Polonya'yı işgal etmesiyle başlayan savaş, 2 Eylül 1945'te Japonya'nın teslim olmasıyla sona erdi. Savaşın nedenleri karmaşıktır ve bir dizi faktöre dayanmaktadır. Bu denemede, II. Dünya Savaşı'nın nedenleri ve sonuçları hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.

Nedenleri:

 1. Versailles Antlaşması: I. Dünya Savaşı'nın sonunda imzalanan Versailles Antlaşması, Almanya'yı ağır bir şekilde cezalandırdı ve Almanya'nın askeri gücünü kısıtladı. Bu, Almanya'da bir duygu birikimine neden oldu ve Nazi Partisi'nin iktidara gelmesine yol açtı.
 2. Ekonomik Krizler: I. Dünya Savaşı sonrası dönemde dünya ekonomisi durgunlaştı ve birçok ülke ekonomik krizler yaşadı. Bu, İtalya ve Almanya gibi ülkelerdeki milliyetçi hareketleri güçlendirdi.
 3. Faşizm ve Nazizm: İtalya'da Benito Mussolini ve Almanya'da Adolf Hitler gibi liderler faşist ve nasyonal sosyalist ideolojileri benimsediler. Bu ideolojiler, devletin gücünü arttırmayı ve etnik milliyetçiliği teşvik etmeyi savunuyordu.
 4. Appeasement Politikası: İngiltere ve Fransa, Almanya'nın toprak taleplerini karşılamak için başvurdukları 'ulaştırma politikası' veya 'teslimiyet politikası' olarak bilinen politikalarla Almanya'nın isteklerine boyun eğdi. Ancak, Almanya'nın toprak taleplerini karşılamak, Almanya'nın askeri gücünü arttırmasına ve diğer ülkeleri işgal etmesine izin verdi.
 5. Japonya'nın Genişlemesi: Japonya, Asya'da genişleme planları yaparken, Çin ve Asya'daki diğer ülkeleri işgal etmeye başladı. Bu, Asya'da birçok ülkenin Japonya'nın kontrolü altına girmesiyle sonuçlandı.
 6. Anlaşmazlıklar: Çekoslovakya'nın işgali, Polonya'nın işgali ve İngiltere ile Fransa'nın savaş ilanı, savaşın başlamasına yol açan çeşitli anlaşmazlıklardı.

Sonuçları:

 1. İnsan Kaybı: II. Dünya Savaşı, yaklaşık 70 milyon insanın ölümüne neden oldu. Bu sayı, askeri personel, sivil halk ve Holokost'ta ölen Yahudi, Roman ve diğer azınlık gruplarından kaynaklanmaktadır.
 2. Toprak Kaybı: Savaş sonrasında birçok ülke toprak kaybetti. Almanya, Polonya, Çekoslovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Japonya gibi ülkeler toprak kaybetti.
 3. Soğuk Savaş: II. Dünya Savaşı sonrası dönem, Soğuk Savaş olarak bilinen bir dönemi başlattı. ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki ideolojik, ekonomik ve askeri çekişme, dünya politikasını şekillendirdi ve birçok ülke açısından güvensiz bir dönem yarattı.
 4. Yeni Uluslararası Kuruluşlar: II. Dünya Savaşı sonrasında, Birleşmiş Milletler (BM) gibi yeni uluslararası kuruluşlar kuruldu. Bu kuruluşlar, uluslararası barışı, güvenliği ve işbirliğini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
 5. Avrupa Entegrasyonu: Savaş sonrasında, Avrupa'nın siyasi ve ekonomik entegrasyonu hızlandı. Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) olarak kuruldu ve daha sonra Avrupa Birliği'ne dönüştü. Bu entegrasyon, Avrupa ülkelerinin birbirine daha yakınlaşmasına ve savaşların önlenmesine yardımcı oldu.
 6. Atom Bombası: ABD'nin Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atom bombası atması, savaşın sonuçlarından biridir. Bu, insanlığın tarihinin en yıkıcı silahlarından biri olarak kabul edilir.

Sonuç olarak, II. Dünya Savaşı, dünya tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Savaşın nedenleri çok sayıda etkene dayanmaktadır ve savaşın sonuçları, insan kaybı, toprak kaybı, Soğuk Savaş, yeni uluslararası kuruluşlar, Avrupa entegrasyonu ve atom bombası gibi birçok alanda etkiler yarattı. Bu nedenle, II. Dünya Savaşı'nın tarihsel anlamı ve sonuçları, tüm dünya için önemli bir ders oluşturuyor.

Read more

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme)

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme)

Yahudi hukukunda (Halakha), recm cezası (taşlanarak öldürme), belirli ağır suçlar için öngörülmüş olan eski bir cezalandırma yöntemidir. Ancak, bu cezanın uygulanması oldukça karmaşık kurallara ve şartlara bağlıdır ve tarihsel olarak nadiren uygulanmıştır. İşte recm cezası hakkında bazı önemli bilgiler: Temel Prensipler ve Kurallar 1. Cezanın Dayandığı Temel Kaynaklar: Recm cezası,

By Ömer Moğultay