Almanya'da asgari ücret

Almanya'da asgari ücret, federal hükümetin belirlediği bir yasaya dayanmaktadır. 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe giren Alman Asgari Ücret Yasası (Mindestlohngesetz) ile asgari ücretin uygulanması zorunlu hale getirilmiştir.

İlk olarak, 2015 yılında uygulanan asgari ücret saatlik brüt 8,50 avro olarak belirlenmiştir. Ancak, asgari ücret yıllar geçtikçe artırılmıştır. İlgili yasa, Federal İş Ajansı tarafından her yıl revize edilmekte ve asgari ücret miktarı güncellenmektedir.

Son güncel bilgilere dayanarak, 2021 yılı itibarıyla Almanya'da asgari ücret saatlik brüt 9,60 avro olarak belirlenmiştir. Bu, tam süreli bir işçi için aylık brüt 1.584 avro veya yıllık brüt 19.008 avro civarında bir gelire denk gelir.

Asgari ücret miktarı, çalışma koşulları ve diğer faktörler dikkate alınarak Federal İş Ajansı tarafından düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Dolayısıyla, asgari ücret miktarının gelecekteki yıllarda nasıl değişebileceği konusunda daha güncel bilgilere ulaşmak için güncel kaynaklara başvurmanız önemlidir.

Subscribe to VsBack-i

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe