Topic

İş ve Finans

A collection of 43 issues

Girişimcilik notlarım

* Halkla ilişkilerin planlanması ve yürütülmesi hedef kitlelerin anlaşılmasına bağlıdır (Tench, Yeomans, 2006: 235). * Günümüzde teknolojik gelişmeler her geçen gün yaşamı daha çok kolaylaştırmaktadır ve insanlarda buna meyillidir . Amaç ve ana fikir; zamanı korumak, çözümler üretmek, teknolojiksel ürünleri yönetmek ve birleştirmektir. * Unutmak yanlışları tekrarlatması bakımından sakıncalıdır. * Akıllı eleman kimdir, neresinden akıllı
5 min read

Subscribe to VsBack-i

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe