Bir komplo teorisi: Peygamber klonlanacak mı?

Bazı insanların bir takım şeyleri daha kolay yaptıkları dikkatinizi çekmiştir. Her şeyin bir kabı vardır. Ruhun da kabı bedendir. İyi beslenmenin zeka üzerindeki etkisi de tartışılmaz. Peki ya peygamber dediğimiz bu kişilerin hep aynı soydan gelmesi ve büyük kitleleri etkileyecek kadar politik, dini güç elde etmeleri nasıl açıklanabilir.

Muhammed aleyhisselam’ın bir sözü var. Mehdi hakkında bir söz. Babasının adı babamın adı gibi olacak diyor. Burada benim aklıma klonlama düşüncesi geldi.

Subscribe to VsBack-i

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe