Laiklik, şeriata aykırıdır.

Laiklik, şeriata aykırıdır.
Photo by GR Stocks / Unsplash

Öncelikle şeriat nedir? Onun tanımı yapılsın:

Şeriat, Kur'an âyetleri ile  Hz. Muhammed'in (s.a.v) söz ve fiillerinden oluşan naslardan alimler sınıfının çıkarımları ile oluşturulan dini kanunlar toplamıdır. İslam'da ibadetler, muameleler ve cezalarla ilgili tüm kavram ve kuralları kapsar.

Laiklik ise din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Wikipedia laikliği şu şekilde tanımlar:

Laiklik veya laisizm, devlet yönetiminde dinin veya dinsizliğin referans alınmamasını ve devletin din veya dinsizlik karşısında tarafsız ve tepkisiz olmasını savunan ilkedir.

Yukarıdaki iki tanımdan da anlaşılacağı üzere laiklik, şeriata aykırıdır. Zaten laiklik ile ilgili tanımda ki bir çelişki hemen göze çarpıyor. Din veya dinsizlik karşısında tarafsız olması çelişkinin ana nedenidir. Sanki dünyada dinsiz insan varmış gibi. Şuna bir açıklık getirelim kişi ya Allah'a tapar ya da uydurma bir puta.

Müslümanın ne kendisi ne de devleti laik olabilir. Ben şeriat istemiyorum diyen bir kişi Allah'ın kanunlarını reddetmiş demektir. Bir anlamda peygamber de istemiyorum demek ister çünkü peygamberin geliş amacı Allah'ın dinini yani onun varlığını ve koyduğu kanunları insanlara ve cinlere bildirmektir.

Read more

Startup Burada'ya gönderdiğim iş fikrim

Startup Burada'ya gönderdiğim iş fikrim

Geçen gün üzerinde uzun süre düşündüğüm hatta hayata geçirmek için kendi çapımda epey masraf yaptığım ama ekonomik sebeplerden dolayı yarıda bırakmak zorunda kaldığım iş fikrimi danışmak amacı ile Startup Burada'nın e-posta adresine (info@startupburada.com) gönderdim. Henüz dönüş yapmadılar. Yapacaklarını da düşünmüyorum açıkçası. Üzerinde uzunca düşündüğüm şey aslında basit mantık

By Ömer Moğultay