Ölümsüzlük

Wikipedia sitesinde ölümsüzlük şu şekilde açıklanmış:

Ölümsüzlük, sonsuz yaşam, ölümden muaf olma, bitmeyen varoluştur. Bazı modern türler biyolojik ölümsüzlüğe sahip olabilir. Ölümsüz denizanası benzeri canlılar ise biyolojik ölümsüzlüğe sahiptir, yani gerekli koşullar oluşturulduğu takdirde sonsuza dek yaşamlarını sürdürebilirler.

Ölümsüzlük konusunda benim komplo teorim:

Kıyamet ölümsüz insanlar üzerine kopabilir. Daha doğrusu uzun yaşayan insanlar üzerine. Çünkü pek çoklarının aksine ölümsüz tabirinin sadece uzun yaşamı ifade etmediğine inanıyorum. Ölümsüzlük hiçbir şekilde varlığının son bulmamasıdır.

Ölüm beni korkutmuyor. Çünkü sonrasında adaletle yargılanacağımı biliyorum. Beni yaşamak korkutuyor. Adaletsizlik korkutuyor.

Kök hücre ile ölümsüzlük mümkün mü?

Derideki kerotinosid kök hücreleri zamanla bölünme yeteneklerini kaybettiği için rejenerasyon yeteneği kaybolur ve kerotinosit tabaka incelir. Diğer hücrelerin aksine embryonik kök hücrelerin limitsiz bölünme kapasitesi vardır ve bu hücreler ölümsüzdür.

Subscribe to VsBack-i

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe