Topic

Nedir?

A collection of 25 issues

Ölümsüzlük

Wikipedia sitesinde ölümsüzlük şu şekilde açıklanmış: Ölümsüzlük, sonsuz yaşam, ölümden muaf olma, bitmeyen varoluştur. Bazı modern türler biyolojik ölümsüzlüğe sahip olabilir. Ölümsüz denizanası benzeri canlılar ise biyolojik ölümsüzlüğe sahiptir, yani gerekli koşullar oluşturulduğu takdirde sonsuza dek yaşamlarını sürdürebilirler. Ölümsüzlük konusunda benim komplo teorim: Kıyamet ölümsüz insanlar üzerine kopabilir. Daha doğrusu
1 min read

ChatGPT nedir? Özelikleri nelerdir ve neler yapabilir?

ChatGPT, OpenAI tarafından eğitilmiş bir dil modelidir. "Chat Generative Pretrained Transformer" anlamına gelir. ChatGPT, yapay zeka teknolojileri kullanarak metin girdilerine yanıt verme becerisi kazanmıştır. ChatGPT'nin özellikleri arasında şunlar bulunur: 1. Büyük veri setlerinden öğrenme: ChatGPT, milyarlarca metin dokümanından öğrenmiştir, bu da onun doğal dil işleme ve anlama yeteneğini arttırmıştır. 2.
1 min read

Subscribe to VsBack-i

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe