Stalin döneminde Sovyetler Birliği'nde uygulanan komünizm, Joseph Stalin'in kendi yorumları ve uygulamaları ile şekillendirildi. Stalin, Marksizm-Leninizmi temel aldı, ancak kendi otoriter yaklaşımını ve politikalarını benimseyerek bu ideolojiyi uygulamada önemli değişikliklere yol açtı. İşte Stalin dönemindeki komünizm hakkında bazı temel noktalar:

  1. Merkezi Planlama ve Devlet Kontrolü: Stalin döneminde Sovyet ekonomisi tamamen devletin kontrolü altına alındı. Üretim, dağıtım ve tüketim merkezi bir planlama tarafından yönetildi. Bu, özel mülkiyetin büyük ölçüde kaldırılmasını ve üretim araçlarının devlete ait olmasını içeriyordu.
  2. Zorunlu Kolektivizasyon: Stalin, tarım alanında köylülerin topraklarını devletleştirmesi ve kolektif çiftliklerde çalışması için zorlayıcı politikalar uyguladı. Bu, tarım ürünlerinin kontrolünü sağlamak amacıyla yapıldı. Ancak kolektivizasyon sırasında birçok köylü direniş gösterdi ve bu politika kıtlıklara neden oldu.
  3. Sanayileşme: Stalin, Sovyet ekonomisini sanayileştirmek amacıyla büyük bir çaba harcadı. Ağır sanayiye yatırım yapıldı ve büyük endüstriyel tesisler inşa edildi. Bu, Sovyetler Birliği'ni ekonomik olarak güçlendirmeyi amaçlıyordu.
  4. Siyasi Baskı ve Terör: Stalin dönemi, büyük bir siyasi baskı ve terör dönemi olarak bilinir. Stalin, rakiplerini tasfiye etmek ve muhalefeti bastırmak için sistematik bir şekilde zor kullanımına başvurdu. Birçok parti üyesi ve askeri lider, gerçek veya hayali komplolarla suçlandı ve idam edildi veya uzun süreli hapis cezalarına çarptırıldı.
  5. Kişilik Kültü: Stalin, kişilik kültünün büyük bir örneğini oluşturdu. Onun resimleri ve heykelleri halkın her yerinde sergilendi ve ona tapınma benzeri bir kült yaratıldı. Stalin, "Büyük Önder" ve "Halkın Babası" gibi unvanlarla anıldı.

Stalin dönemindeki komünizm, Marksist ilkelere dayanıyordu, ancak Stalin'in otoriter ve totaliter yönetim tarzı ile karakterize edildi. Bu dönemdeki baskılar, insan hakları ihlalleri ve terör, Sovyetler Birliği'nde birçok insanın acı çekmesine ve ölmesine yol açtı. Stalin dönemi, komünizmin uygulanmasının totaliter bir biçimini temsil eder ve bu dönemdeki politika ve uygulamalar, komünizmin eleştirilmesine ve tartışılmasına neden oldu.