Türkiye'de asgari ücret

Asgari ücret, bir ülkede çalışan bir işçinin en düşük yasal olarak ödenmesi gereken maaş miktarını temsil eder. Bu ücret, genellikle bir saatlik veya aylık olarak belirlenir ve ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Asgari ücret, çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlamak ve yaşam standartlarını belirli bir düzeyde tutmak amacıyla belirlenir.

Türkiye'deki asgari ücret ise Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından yasal olarak belirlenen en düşük ücret miktarıdır. Asgari ücret, her yıl belirli bir komisyon tarafından değerlendirilir ve işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan bu komisyon, asgari ücretin ne kadar olacağı konusunda anlaşmaya varır.

2023 yılında son bilgilerime göre, Türkiye'deki brüt asgari ücret "10.008,00 TL" olarak belirlenmiştir. Ancak, bu brüt ücret, işçinin eline geçen net ücretten daha farklıdır. Net ücret, çalışanın sosyal güvenlik primleri ve vergileri gibi kesintilerden sonra kalan miktarı temsil eder. Bu kesintilerin ardından 2023 yılı için net asgari ücret "8.506,80 TL" olarak hesaplanmıştır.

Ancak, lütfen unutmayın ki asgari ücret miktarları zamanla değişebilir ve güncel asgari ücret miktarını öğrenmek için Türkiye'deki resmi kaynakları veya güncel haberleri takip etmenizi öneririm.

Subscribe to VsBack-i

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe