Yeni Akit (gazete)

Yeni Akit (gazete)
Photo by Kane Reinholdtsen / Unsplash

Yeni Akit, Türkiye'de yayın yapan bir gazete. Gazete genellikle sağcı ve milliyetçi bir eğilimde yazılar yayınlar.

Yeni Akit, Türkiye'de siyasi ve sosyal konularda tartışmalara yol açan yazılar yayınlar ve genellikle muhafazakar bir okuyucu kitlesine hitap eder. Bu gazete genellikle kontroversti konularda yazılar yayınlamaktadır ve kimi zaman yasal işlemlere maruz kalmıştır. Bu gazetenin yayınladığı yazıların doğruluğu, tarafsızlığı ve objektifliği konusunda kimi zaman sorgulama yapılmıştır.

Subscribe to VsBack-i

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe