Kategoriler
Nedir
🔥 1 görüntülenme

Allah kulundan ne zaman razı olur?

Hz. Musa [aleyhisselâm], İlâhî! Bana öyle bir amel göster ki onu yapınca sen benden razı olasın diye dua etti. Allah Teâlâ, Sen buna güç yetiremezsin buyurdu. O zaman Hz. Musa [aleyhisselâm], secdeye kapanıp yalvardı. Allah Teâlâ kendisine şöyle vahyetti: Ey İmrânın oğlu! Şüphesiz benim rızam, senin benim takdirime razı olmandadır. Allah Teâlâ buyurur ki: Allah onlardan razı oldu, onlar da Allahtan razı oldular (Beyyine 98/8).

Üstad Ebû Ali Dekkak [kuddise sırrıhû] anlatıyor:
Bir talebe hocasına: Kul Allah Teâlâ’nın kendisinden razı olduğunu bilebilir mi? diye sordu. Hocası: Bilemez, bunu nasıl bilsin ki, Allah’ın rızası gayba ait bir şeydir dedi. Talebe: Hayır, bilebilir dedi. Hocası: Nasıl? diye sordu, talebe: Ben kalbimin Allah’tan razı olduğunu görürsem, bilirim ki O da benden razıdır diye cevap verdi. Bunu işiten hocası: Ey genç, güzel ve doğru söyledin dedi.

Ömer Moğultay

Yazar Ömer Moğultay

Kim ki bize anlatır kendini? Hatırlatmıyorsa bir kişi kendini unuttu diye kınamamalı hiçbir kimseyi.